بستن

شوریده سرخ روی

۳۰,۰۰۰ تومان
رسول هادی زاده برگردان به خط فارسی: رضا نقدی کدکنی
بستن
بستن

فروغ خاور

۱۸۰,۰۰۰ تومان
هرمان الدنبرک ترجمه: بدرالدین کتابی چاپ ۱۳۳۰ جلد گالینگور کمیاب
بستن

برهان قرآن

۱۲۰,۰۰۰ تومان
صدرالدین بلاغی چاپ چهارم ۱۳۵۰ بسیار کمیاب
بستن
بستن

درباره دین

۴۶,۰۰۰ تومان
فریدریش شلایرماخر مترجم: محمدابراهیم باسط

فریدریش شلایرماخر (۱۸۳۴-۱۷۶۸) در این کتاب می‌کوشد نشان دهد که دین قابل تحویل به متافیزیک یا اخلاق نیست؛ دین نه درباره‌ی موجود برین است، نه درباره‌ی خیر برین؛ دین نه به شناختن مربوط می‌شود، نه به عمل کردن. دین به احساس مربوط می‌شود، اما احساسی بسیار خاص که در اثر شهود بی‌واسطه‌ی امر بی‌کرانه ایجاد می‌شود. هر انسانی به سبب موقعیت یکتایی که در جهان و در نتیجه نسبت به امر بی‌کرانه دارد، احساس متفاوتی نیز بر اثر این شهود در او ایجاد می‌شود و به این ترتیب دین‌داری هرکس خاص خود او می‌شود؛ هرچند برخی شهودها از امر بی‌کرانه چنان قدرت و نفوذی می‌یابند که می‌توانند افراد زیادی را حول خود جمع کنند و این‌ها شهودهای بنیان‌گذاران ادیان بزرگ از امر بی‌کرانه هستند. درباره‌ی دین نخستین کتاب شلایرماخر است و اولین بار در ۱۷۹۹ منتشر شده است. زمانی که او در حلقه‌ی رمانتیک‌های برلین بود، و همین باعث شده است این کتاب هم آکنده از لحنی رمانتیک باشد و هم از مهم‌ترین آثار برای شناخت جریان رمانتیسیسم به شمار آید. فریدریش شلایرماخر را بنیان‌گذار دانش هرمنوتیک، مفهوم تجربه‌ی دین، جریان الهیات لیبرال مدرن، و رشته‌ی دین‌شناسی می‌دانند و این کتابی است که بذر اولیه‌ی همه‌ی این ایده‌ها را کمابیش می‌توان در آن یافت.

بستن

عود ارواح

۲۲۰,۰۰۰ تومان
گابریل دلان ترجمه: رفیع الملک

روح‌شناسان، در اوایل قرن ۱۹ با رسیدن گزارشاتی درمورد تجسد یافتن ارواح در مکان‌هایی خاص، مانند خانه‌هایی که بروی قبرستان‌های قدیمی ساخته می‌شد و یا خانه‌ای که در آن قتل‌های مرموزی رخ داده بود و یا حتی در مکان‌های مقدس به صرافت تحقیق درمورد درستی یا کذب وقوع این اتفاقات برآمدند. و البته یکی از مراحل تحقیق آنها مربوط به جلسات ارواحی می‌شد که گردانندگان آن جلسات مدعی حضور و گاه تجسد ارواح بودند. روح‌شناسان این مدعیان را با دقتی بالا مورد آزمایش قرار دادند و ادعای اغلب آنها را کذب محض دانستند. اما در میان آنها متوجه کسانی شدند که در واقع می‌توانستند با ارواح ارتباط برقرار کنند.‌‌‌

‌‌‌نتایج تحقیقات روح‌شناسان از این جهت قابل توجه و بررسی است که آنها توانستند ضمن آشکارسازی ادعای واقعی از دروغین مدعیان ارتباط و رؤیت ارواح, با به‌دست آوردن شواهد و مستندات قوی و موثق, حقیقت وجود ارواح و زندگی پس از مرگ در جهان‌های ارواح و هم‌چنین امکان وقوع تجلیات ارواح در دنیای مادی را به عموم مردم و شکاکان به اثبات رسانند.
بستن

تصوف و سوررئالیسم

۱۲۰,۰۰۰ تومان
ادونیس (علی اکبر سعید) ترجمه: دکتر حبیب الله عباسی
بستن

تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم

۱۵۰,۰۰۰ تومان
از فرق اولیه تا اسماعیلیه تألیف دکتر محمد جواد مشکور چاپ ۱۳۶۲ ۳۱۲ص جلد سخت زرکوب نسخه بسیار کمیاب
بستن

سمبل های بنیادین

۱۲۰,۰۰۰ تومان