بستن

فلسفه کانت

۷۰,۰۰۰ تومان
اشتفان کورنر مترجم: عزت الله فولادوند
بستن

تحلیل ذهن

۶۰,۰۰۰ تومان
برتراند راسل مترجم: منوچهر بزرگمهر
بستن

تفسیر خواب

۸۵,۸۰۰ تومان
زیگموند فروید مترجم: شیوا رویگریان
بستن
بستن

فیلسوف ری، محمدبن زکریای رازی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
دکتر مهدی محقق

رازی از تفکرات فلسفی رایج عصر خود که فلسفه ارسطویی‌- افلاطونی بود، پیروی نمی‌کرد و عقاید خاص خود را داشت که در نتیجه مورد بدگویی اهل فلسفه هم‌ عصر و پس از خود قرار گرفت. هم‌چنین عقایدی که درباره ادیان ابراز داشت سبب شد موجب تکفیر اهل مذهب واقع شود و از این‌ رو بیشتر آثار وی در این زمینه از بین رفته‌است. رازی را می‌توان برجسته‌ترین چهره خردگرایی و تجربه‌گرایی در فرهنگ ایرانی‌ و اسلامی‌ نامید. وی در فلسفه به سقراط و افلاطون متمایل بود و تأثیراتی از افکار هندی و مانوی در فلسفه وی به چشم می‌خورد.

بستن

بیهوده نمیر!

۳۸,۰۰۰ تومان
بستن

عنصر اصلی

۳۹,۰۰۰ تومان
گری کلر و جی پاپسان مترجم: رضا اسکندری آذر
بستن

حیات ذهن

۸۵,۰۰۰ تومان
هانا آرنت مترجم: مسعود علیا

هانا آرنت، طرح حیات ذهن را در قالب سه جلد ریخت: تفکر‌، اراده و داوری‌. سه جلوه مهم حیات ذهن که جمهوری ذهن را تشکیل می‌دهند. متأسفانه مرگ آرنت در سال ١٩٧۵ مجال اتمام این طرح را از او گرفت. آرنت در این هنگام دو جلد اول را به پایان رسانده بود که پس از مرگش در سال ١٩٧٨ به چاپ رسید ولی از جلد سوم چیزی جز یادداشت‌هایی در کار نبود. گفته‌اند که درست پس از مرگ آرنت، نخستین صفحه جلد سوم در ماشین تحریر او یافت شد که فقط حاوی عنوان نوشته و دو سرلوحه از سیسرون و گوته بود. با این حال، در جلدهای اول و دوم کتاب اشاره‌هایی به داوری هست که باعنایت به آن‌ها می‌توان تا حدودی از چند و چون این مفهوم نزد او باخبر شد.

بستن

غریزۀ جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

۴۵,۰۰۰ تومان
برانیسلاو مالینوفسکی مترجم: محسن ثلاثی

هرچـه نوشتـه‌های فرویـد را بیش‌تر خواندم، در کل به پذیرش نتایج او کم‌تر گرایش پیدا کردم، به ‌ویژه آن بخش از نظریه‌های فروید که بیش‌تر از همه داغ روانکاوی بر خـود دارند. من در مقـام انسان‌شناس، به‌ ویژه احساس می‌کنم نظریه‌های بلندپروازانه فروید در باره مردم ابتدایی و فرضیات او در باره بنیاد نهاد‌های انسانی و تاریخ فرهنگ، می‌باید بر پایه دانش درست از زندگی مردم ابتـدایی و همچنین جنبه‌های خـودآگاه یا ناخـودآگاه ذهن بشر استوار می‌بود. گذشته از این‌ها ازدواج گروهی، توتمیسم، پرهیز از مادرزن و جادو، هیچ یک در «ناخودآگاه» رخ نمی‌دهد. همه این‌ها وقایعی یکسره جامعه‌شناختی و فرهنگی‌اند که پرداخت نظریه‌پردازانه آن‌ها به نوعی تجربه نیاز دارد که نمی‌توان در اتاق مشاوره به دست آورد.

کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی حاصل یک تحقیق و کار میدانی است که در جامه تروبریاند گینه نو واقع در اقیانوس آرام به وسیله مالینفسکی انجام میشود. این کتاب در واقع بنوعی مقایسه دو جامعه مادر تبار (در جزایر مذکور) و پدر تبار (جامعه اروپا و امریکا) و نیز مقایسه تفاوتهای طبقات مختلف جوامع کنونی با هم و با جوامع ابتداییاست. همچنین در این کتاب به وضوح ارتباط علومی همچون روانشناسی ٬ روانکاوی ٬ انسان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار میگیرد.

بستن

بهترین خودت باش

۶۹,۰۰۰ تومان
بستن

تفکر و استدلال (درآمدی بسیار کوتاه)

۲۵,۰۰۰ تومان
جاناتان بی. تی. ایوانز مترجم: مهدی صادقی

ظرفیت خارق‌العادۀ انسان در استدلال و حل مسئله وجه تمایز ما از دیگر موجودات است. بااین‌حال فرایندهای تکامل‌یافتۀ تفکر نیز منجر به مصونیت انسان از تعصب و خطا نمی‌شود. مطالعه درمورد تفکر و استدلال به زمان ارسطو بازمی‌گردد و خود یکی از اولین مباحثی بود که هنگام جدایی روان‌شناسی از فلسفه مورد‌مطالعه قرار گرفت. در این مقدمۀ بسیار کوتاه، جاناتان ایوانز رویکردهای روان‌شناختی در‌مورد درک ماهیت تفکر و استدلال، حل مسئله و تصمیم‌گیری را بررسی می‌کند. نویسنده ابتدا رویکردهای رفتارگرایان و روان‌شناسان گشتالت را در نظر می‌گیرد سپس یافته‌های جدیدتر درمورد مقولۀ تفکر از جمله تفکر فرضی، شرطی، استنتاجی، عقلانی و شهودی را مطرح می‌کند و به بررسی نقش یادگیری‌های قبلی فرد، ضریب هوشی و سوگیری‌های شناختی انسان می‌پردازد.