بستن

درد طلب؛ احوال و آرا شیخ صفی الدین اردبیلی

۳۵,۰۰۰ تومان
تالیف غلامرضا طباطبائی مجد چاپ ۱۳۷۶ ۲۱۶ص جلد نرم
بستن

مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان

۰ تومان
نوشته مؤبد اردشیر آذرگشسب شومیز ۱۳۵۸چاپ ۲۷۷ص
بستن

آیین گنوسی و مانوی

۷۵,۰۰۰ تومان
جمعی از نویسندگان بنام ویراسته میرچا الیاده ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور چاپ۱۳۷۳ ۳۰۴ص جلد نرم کمیاااااب
بستن

ارزش میراث صوفیه

۵۵,۰۰۰ تومان
تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب چاپ ۱۳۶۹ ۳۱۶ص جلد نرم برگردان بسیار تمیز
بستن

گزیده اوپه نیشدها

۸۵,۰۰۰ تومان
مترجم: صادق رضازاده شفق

اوپانیشادها (تلفظ دقیق‌تر ولی کمتر رایج: اوپَه‌نیشَدها) یا ودانتا از کهنترین متون مینوی آئین هندو هستند که به دوره برهمایی بازمی‌گردند. اوپانیشادها تأثیر شگرفی بر فلسفه و دین هندو داشته‌اند و مفاهیم باطنی این آئین را بیان نموده‌اند.

از میان متون دینی هندوئیسم، اوپانیشاد، توجه دین‌پژوهان را بیشتر به خود جلب کرده‌است، زیرا این متون اوج و پایان آموزه‌های ودایی (ودانته) است، که نمایانگر گذر از چندخدایی و گرایش به یک‌خدایی و وحدت وجود است.

در اوپانیشادها تبیین «حقیقتی» که ساری و جاری در همه پدیده‌های جهان است، جایگزین سرود و ستایش ایزدان و ایزدبانوان شده‌است. مشخصه اصلیِ این متون گذر از عین به ذهن و عبور از اندیشیدن دربارهٔ شگفتی جهان خارج به تأمل درونی است.

در اوپانیشاد، نمودها و پدیده‌های طبیعی مانند: باد، آب، آتش، آسمان، و خورشید که ایزدان مورد پرستش هندوان بودند به عنوان جلوه‌ای از وجود خدا دانسته شده‌اند.

شانکرا، قدیم‌ترین شرح و تفسیر را بر اوپانیشادها نوشت.

بستن

جامعه شناسی تشیع اثنی عشری

۴۵,۰۰۰ تومان
از دکتر اسماعیل نوری علاء چاپ اول۱۳۵۷ ۸۲ص جلد نرم کمیاب
بستن

الهیات مسیحی (۲جلدی)

۹۵,۰۰۰ تومان
آلیستر مک گراث شومیز دو جلد چاپ تمام ۱۳۹۳چاپ ۹۵۵ص
بستن

دلائل الاعجاز فی القرآن

۹۵,۰۰۰ تومان
تألیف شیخ عبدالقاهر جرجانی ترجمه و تحشیه از دکتر سید محمد رادمنش چاپ۱۳۶۸ ۶۸۶ص جلد نرم کمیاب تمیز بدون مهر و امضا
بستن

عرفان الحق

۸۵,۰۰۰ تومان
از حاج میرزا حسن صفی علیشاه چاپ ۱۳۴۲ ۱۶۸ص جلد نرم برگردان بدون مهر و امضا بسیار کمیاب و کلکسیونی