بستن

اساطیر یونان

24,000 تومان
راجر لنسلین گرین ترجمه: عباس آقاجانی

این کتاب، بازگوکننده چندین افسانه یونانی است که سینه به سینه در بین یونانی‌ها نقل قول شده و عقاید و باورهای این ملت را به تصویر می‌کشد.

اساطیر با داستان‌های پهلوانی افراد بشری و نیز با افسانه‌های جن و پری که برای سرگرمی جعل شده‌اند، تفاوت بسیار دارد. اسطوره‌ها اصولاً با روایات دینی ارتباط نزدیک دارند و واقعیّات فرهنگی پیچیده‌ای هستند. در میان اساطیر جهان، اساطیر یونان از آن‌جا که مرجع مکتوب باستانی و اصلی یونان (آثار هومر و هسیود و بعدها شاعران متأخرتر) بوده‌اند، حکایت دیگری دارند.

یونانیان قدیم زمین را زمین ناهموار کم و بیش مسطحی می‌پنداشتند که دور آن را جریان اکئانوس (اقیانوس) گرفته و بالای آن را گنبد جامد آسمان (از جنس برنج یا آهن) با پایه‌های استوار بر کرانه‌های جهان پوشانده و زیر آن را تارتاروس یا شکنجه‌گاه ارواح پلید پر کرده است. محل سکونت خدایان گاهی آسمان و گاهی قله‌های المپ تصوّر می‌شد و جریان آفرینش نیز به صورت یک سلسله ازدواج و تولد تخیّل می‌شد. این افسانه‌های معنادار امّا غالباً نامعقول، آن قدر برای یونانی‌ها جذبه داشت که به سان عقاید مذهبی نقل هر مجلس بود.

از افسانه‌های یونان باستان، روایت‌های متعدد در دست است، اما این روایت جدید از راجر لنسلین گرین، اصالت و تألیف خوب را با هم دارد. گرین، این افسانه ها را به همان گونه که خود یونانی‌ها در نظر می‌آورند، به شیوه عصر قهرمانان، در کنار هم قرار داده است.

به نظر می‌رسد که نویسنده در این اثر ترتیب زمانی رویدادهای مربوط به خاندان بزرگ جاودانان را سامان‌مندتر و مقبول‌تر از اغلب روایت‌های در هم ریخته معروف گذشته آورده است و یکی از ویژگی‌های کتاب این است که هر قصه از دل قصه دیگر جوانه می‌زند و رشد می‌کند.

بستن

رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات

38,000 تومان
نورترپ فرای ترجمه: صالح حسینی
آیا کتاب مقدس را-که تأثیر عظیمی بر ادب مغرب زمین داشته است-می توان از مقولۀ ادبیات شمرد؟
نورتروپ فرای ذیل عناوینی مشتمل بر زبان، استعاره، نوشناسی و اسطوره به این نکته می پردازد. وی ضمن بررسی مراحل تکاملی زبان به این نتیجه می رسد که سیاق زبانی کتاب مقدس به رغم انطباق نداشتن با مراحل تکاملی زبان سرشار از استعاره است و بی آنکه در واقع اثر ادبی باشد، شاعرانه است. پس از بررسی استعاره و نوع شناس، ویژگی عمده ای که فرای برای کتاب مقدس قائل می شود ساختار منظم آن است. به گفتۀ خودش، کتاب مقدس اسطورۀ تناوری است، یعنی روایتی که کل زمان را از آفرینش تا آخر زمان در بر می گیرد. مایۀ وحدت این روایت هم مجموعه ای است از تصاویر مکرر، که اگر این تصاویر را از سیر بازداریم، به یک دسته استعارۀ واحد تبدیل می شود و جملگی استعاره ها با جسم مسیح همتا می گردد. «انسانی که جملگی انسانهاست» و به قول ویلیام بلیک: دانه شنی که کل عالم است.
بستن

اسطوره‌های حیات و مرگ

85,000 تومان
سی. ای. بورلند ترجمه: دکتر رقیه بهزادی

اسطوره واقعیتی با صورتی غیر‌منطقی است. داستانی را بازگو می‌کند و در بافت خود از تصاویر و افکار بهره می‌گیرد؛ دربرگیرندۀ حقایقی است که به سبب صورتی مبدل خوشایندتر می‌نمایند. بنابراین یافتن جنبۀ علمی در فضای غیرواقعی آن‌ها بی‌ثمر است. اسطوره‌ها آشکارا مبتنی بر واقعیت‌اند، اما هنگامی که به آن‌ها نزدیک می‌شویم، به صورت افسانه‌های پریان درمی‌آیند. با وجود این، سرسختانه در محیطی نامطبوع به بقای خود ادامه می‌دهند. بی‌تردید در این امر جنبه‌ای علمی در کار است؛ با مقایسۀ اسطوره‌های مشابه اقوام مختلف می‌توان قواعدی را دربارۀ وقوع آن‌ها یافت و افسانه‌ها را با ساختار قبایل خاستگاه آن‌ها ارتباط داد و پژواک دور سنت‌های بازمانده را بی‌کم و کاست شنید. در این کتاب به میزان قابل توجهی به احساسات جنسی اشاره می‌شود، زیرا موضوع اصلی اسطوره‌ها را تشکیل می‌دهد. جهانی که اسطوره‌ها از آن نشات می‌گیرند برای این وجه از زندگی هیچ جنبۀ کاذب به غیرطبیعی و ناپاک قائل نیست. اسطوره‌سازان به همین سیاق، مطالب مربوط به مرگ را نیز آشکارا بیان می‌کنند. مرگ، امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است که می‌تواند با شکوه باشد، اما مرگ به طور معمول می‌تواند سرآغازی برای سرگذشت روح تلقی شود. کتاب حاضر در هر فصل به موضوعی دربارۀ حیات و مرگ از یکی از پنج قاره اختصاص دارد و نگارنده طی آن می‌کوشد تا اشتراکات این اسطوره‌ها را آشکار سازد.

بستن

تجربه نزدیک به مرگ

32,500 تومان
بتی جین ادی ترجمه: توراندخت تمدن (مالکی)

اين كتاب داستاني خارق‌العاده از وقايع بعد از مرگ و اثبات حيرت‌انگيز زندگي پس از مرگ جسمي است. كتاب واضح و جذاب بتي جين ادي دلهره‌آور و بي‌نهايت اطمينان بخش است نگاهي اجمالي به آرامش و عشق بي‌قيد و شرط مورد انتظار ما را به ما مي‌دهد. مهم‌تر از همه سفر بتي پيام ساده‌اي را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند زندگي امروز ما را دگرگون كند هدف ما را به ما نشان مي‌دهد و ما را راهنمايي مي‌كند تا به طريقي كه قرار بود زندگي كنيم با نشاط فراوان و با عشق زندگي كنيم.

بستن

هزار منزل عشق

70,000 تومان
پرویز عباسی داکانی

نویسنده در این اثر به بررسی و تحلیل زندگی، افکار و آثار «خواجه عبدالله انصاری»، عارف نامی قرن پنجم هجری قمری پرداخته است.

 بر این اساس، پس از شرح ولادت و خانوادة خواجه عبدالله، استادان وی را معرّفی کرده و بزرگان عرفان در روزگار جوانی خواجه را نام برده است. سپس، به دوران مختلف زندگی وی پرداخته و افکار او در حوزه‌هایی چون توحید، معرفت، مراحل عرفان انسان‌شناسی، اسما و صفات الهی، وحدت وجود، دیدار با خداوند و ... را مورد مطالعه قرارداده است.

بستن

اس‍لام‌ در ای‍ران‌: از ه‍ج‍رت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ری‌

300,000 تومان

نویسنده: ای. پی. پطروشفسکی

مترجم: کریم کشاورز

اسلام در ایران ، در واقع متن درسهای نویسنده برای دانشجویان تاریخ بوده است . مهمترین موضوعات این کتاب ظهور اسلام ، ورودِ آن به ایران ، قرآن مجید، منابع حقوق اسلامی ، تدوین فقه ، مجادلات فرقه ای ، کلام ، اسماعیلیان ، قرمطیان ، عرفان ، و پیروزی شیعه در ایران است . با اینهمه ، در این اثر نارسایی هایی در موارد فقهی و حقوقی و جایگاه شیعیان به چشم می خورد که در ترجمة فارسی ، حاشیة محمدرضا حکیمی به توضیح و تبیین آن اختصاص یافته است. کتاب در حال حاضر ممنوعه "اسلام در ایران، از هجرت تا پایان قرن نهم هجری"، یکی از آثار ایرانشناس بزرگ اهل شوروی سابق و عضو آکادمی علوم آن کشور، "ایلیا پاولویچ پطروشفسکی" است که یکی از آثار مهم در زمینه منابع و متون تاریخ اسلام و تطورات تعالیم اسلامی و فقه اسلامی و صوفیگری و مذاهب و مسالک و نهضتهایی که مردم در بطن اسلام برپاکردند، بویژه تشیع است این کتاب در سال 1350 توسط نشر پیام به چاپ رسید و تا سال 1363 که ممنوع چاپ شد، هفت بار تجدید چاپ شده بود. فصل آخر کتاب به چگونگی شکل گیری تشیع در ایران می پردازد گزیده هایی از کتاب : در سال شانزدهم هجری ، جنگ قادیسه با شکست ایران توام شد ، و یزدگرد از پایتخت که تیفسون بود فرار کرد ، و شهر بی دفاع ماند و چون قرار داد صلحی بسته نشده بود شهر غارت شد ، و مردمان زیادی کشته و اسیر و برده شدند و غنائمی تا حدود 900 میلیون درهم نصیب اعراب شد . اعراب یک بار دیگر ایرانیان را در پایان سال شانزدهم هجری در مشرق دجله شکست دادند …در 19 هجری در جنگ نهاوند ایران را در جنوب همدان یک بار دیگر شکست دادند . در بیست و دو هجری ، اعراب شهرهای زنجان ، قزوین و ری و قومس را به تصرف خود در آوردند … در سال بیست و چهار اعراب قم ، اصفهان ، همدان کاشان را به تصرف خود در اوردند … یزدگرد به استخر فارس گریخت و اعراب در همان سال از راه دریا از بحرین و از راه خشکی وارد خوزستان و سپس پارس شدند … در سال 28 هجری بین استخر پارس و ابوموسی اشعری عهدنامه ایی بسته شد ، و سر به فرمان اعراب دادند … ولی سال بعد آنان شورش کردند … و و افراد یک پادگان عرب را به قتل رساندند … اعراب بی درنگ استخر را محاصره کردند و تسخیر و ویران نمودند و در حدود چهل هزار مرد را کشتند و زنان و کودکان را به برده گی بردند . زمانی که اعراب به دنبال اتحاد قبایل بودند در ایران فئودالها به دنبال تجزیه طلبی و قدرت منطقه ایی بودند و همین باعث تضعیف حکومت مرکزی شد . بسیاری از زمین داران ترجیح دادند که با فاتحان پیمان ببندند و باج و خراج بدهند در مقابل اراضی و و حقوق فئودالی خود را داشته باشند . در سال 31 هجری اعراب خراسان را تصرف کردند … یزدگر به مرو گریخت … در انجا توسط اسیابانی کشته شد . در سال 31 شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد … و همه ایران تقریبا به تصرف اعراب در آمد . فقط نواحی بلخ ، زابلستان ، کابل و نواحی شمالی گیلان دیلم و طبرستان مستقل ماندند . زبان فارسی نوین با الفبای عربی در قرن سوم هجری تکوین یافت.

بستن

جهان اسطوره ها

95,000 تومان
رابرت گریوز و دیگران ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل پور

اسطوره در دیدگاه پدیدار شناسی روایتگر آفرینش، سرگذشت خدایان باستان، جهان بینی و فرجام شناسی هر قوم و ملت است. اسطوره تاریخ مینوی و مقدس کیهانی است و بسیار راز آمیز، حقیقتی است زنده که در دوران آغازین به وقوع پیوسته و از آن پس،جهان و سرنوشت آدمیان را تحت تاثیر خود قرار داده است اسطوره شخصیت هایی ازلی دارد که به صورت الگوهایی آغازین جلوه می نماید و بی زمان گاه بی مکان و کرانه است از این روی روایات اساطیری در کلام نمی گنجد لکه خود را در آثار تصویری موسیقیایی، آیین ها و باورها به نمایش می گذارند هر اسطوره دربردارنده روایت یک آفرینش است که به بیان آن می پردازد و روایتگر نظم پدیده های طبیعت و نیروهای کیهانی است. کتاب حاضر جستارهایی برگزیده از اسطوره ها و دیدگاه های اسطوره شناختی و بخش اعظمی از اساطیر جهان است که توسط اسطوره شناسان به نام گرد آوری و تالیف گردیده است.

بستن

کیش گنوسی (پیام خدای ناشناخته و صدر مسیحیت)

78,000 تومان
هانس یوناس ترجمه: ماشاالله کوچکی میبدی و حمید هاشمی کهندانی

موضوع اصلی این کتاب، اندیشه باطنی به معنای توجه به روح معارف دین است که در تاریخ اندیشه دینی، نقطه مقابل اخباری گریِ اهل ظاهر بوده است، به همان ترتیب که در علوم انسانی، نظیر حقوق، ادبیات و غیره همیشه کسانی در باب فهمی که از متون بنیادین داشته اند با یکدیگر ستیز می کرده اند.

جماعتی از متدینین به مسیحیت دردوره های مختلف هرکدام بر سر حقانیت تفسیری که از کتاب مقدس و متون دینی شان داشته اند با یکدیگر و بر همین اساس نیز با غیر، مواجهه کرده اند و به همین دلیل اهمیت سیاسی و تاریخی به دست آورده اند. بر این اساس باطنی گری را می توان پیش از هر چیزی یک روش تحقیق در نظر گرفت که نه به دینی (مسیحیت) نه به فرقه ای (مانی، والنتین و غیره) و نه به جهتی (شرق ایرانی یا غرب یونانی) قابل انحصار است. این همان رخداد گونه گونی است که مورخین پرشمار اندیشه دینی ما نظیر جامی و سلمی و غیره نیز برشمرده و در کتاب های خود اشکال مختلف آن را با ذکر ویژگی ها و اختلافات شان دسته بندی کرده اند.

هانس یوناس فیلسوف و مورخ دین آلمانی در این کتاب، باطنی گری پس از مسیح علیه السلام را به صورت یک دین معرفی کرد ه است که ریشه های تاریخی و جغرافیایی دارد و از همین رو نام آن را religion گذاشته است؛ مترجمان به همین سبب نام کیش (و نه دین) را برابر آن گذاشته اند. این اعتقاد که در تعظیم شعائر الاهی، ضرورتی به رعایت صور خارجی دین نیست و ملاک دین داری، شناخت خداوند و اعتقاد قلبی به او است، اختصاصی به دین مسیح علیه السلام ندارد و گروه های متعددی از این روش پیروی می کرده اند.

بستن

پیام سلستین

85,000 تومان

نویسنده: جیمز ردفیلد

مترجم: رویا منجم

جیمز ردفیلد (متولد ۱۹ مارس، ۱۹۵۰) نویسنده ، مدرس ، فیلمنامه و فیلم تهیه کننده آمریکایی است . ردفیلد در یک منطقه روستایی در نزدیکی بیرمنگام آلاباما بزرگ شد . در نوجوانی او به مطالعه فلسفه های شرقی ، از جمله تائوییسم و ذن پرداخت و به تحصیل در رشته جامعه شناسی در دانشگاه آبرن مشغول شد . او بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در مشاوره و بیش از ۱۵ سال به عنوان یک درمانگر پیش نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته گذراند . در سال ۱۹۸۹ علاقه خود را در روانشناسی تعاملی ، به فلسفه های شرقی و غربی ، علم ، عقیده به آخرت ، بوم شناسی ، تاریخ ، و عرفان دنبال کرد . موضوع اصلی این داستان به کشف دست نوشته ای در کشور پرو در آمریکای جنوبی باز می گردد که در آن از 9 بینش سخن رفته و اطلاعاتی از قوم مایا به دست داده می شود. قهرمان داستان جوانی است که به رغم شور و شوق و آرمان احساس سرخوردگی و گم گشتگی می کند. او به دنبال خود گمشده اش به کشور پرو می رود و سفر هیجانی و شگفت انگیز خود را آغاز می کند و در آن با 9 بینش آشنا می گردد و متحول می شود...

بستن

سرگذشت پیر هرات؛ خواجه عبدالله انصاری

65,000 تومان
ژرژ بورکوی ترجمه: دکتر روان فرهادی

شیخ الاسلام ابواسماعیل عبداللّه بن محمّد انصاری شاعر، خطیب و عارف بزرگ قرن پنجم در سال 396 ه.ق در هرات زاده شد. پدرش ابو منصور محمد مردی متقی و پارسا و صوفی بود و نسبش به ابو ایوب انصاری از صحابه‌ی بزرگوار حضرت رسول اکرم (ص) می‌رسید. خواجه عبد اللّه کسب علم را از سالهای نخستین عمر آغاز کرد و در محضر استادان نامی هرات و نیشابور علوم ادبی و تفسیر و حدیث و فقه را به خوبی فرا گرفت. او علاوه بر حفظ قرآن اشعار فراوانی از ادبیات فارسی و عربی را در حفظ داشت و از علما و عرفای بزرگ روزگار بهره‌ها جست. او با آنکه در علوم دینی به ویژه در تفسیر و حدیث عالمی برجسته بود اما به همان اندازه در عرفان نیز صاحب مقامات بود. شهرت خواجه عبداللّه بیشتر به سبب مناجات نامه و سوز و گدازهای عارفانه‌ی اوست که به نثری مسجّع و روان و زیبا تقریر شده است. سخنان عارفانه و مناجات‌های او در طی دوره‌ای متجاوز از نه قرن در میان همه‌ی پارسی گویان رواج داشته و در عارف و عامی اثر نهاده است.

بستن

دوستی با خداوند (گفتگویی نامتعارف)

85,000 تومان
نیل دونالد والش ترجمه: سهیل سمی

این کتاب، گفت‌وگوی مردی است با خداوند که در طی آن به ارتباطی منحصر به فرد با خداوند، دست می‌یابد. او خاطرنشان می‌سازد که وظیفه‌ی ماست که به خداوندجواب دهیم و گفت‌وگوی خاص خودمان را با او شروع کنیم و با شنیدن و پاسخ دادن، با پرسش و جواب، ارتباطمان با خدا تحکیم می‌شود. در خلال زمان، گفت‌وگویمان عمیق و به دوستی بدل می‌شود؛ ارتباطی صمیمی‌تر، غنی‌تر و کامل‌تر. در بخشی از این گفت‌وگوها آمده است: "من همیشه حضور دارم، در زندگی تو. اما هروقت کارهای زیر را انجام بدهی، حضور ما را بسیار آگاهانه‌تر حس خواهی کرد. وقتی از صمیم قلب، لبخند بزنی یا عشق بورزی یا آواز بخوانی یا برقصی یا بنویسی. این عالی‌ترین شکل وجه بودن من است و هروقت تو این ویژگی‌ها را بروز دهی، وجود مرا متجلی ساخته‌ای. منظورم دقیقا همین است که می‌گویم. یعنی مرا از جلد خود بیرون کشیده‌ای. حقیقت این است که من همیشه در درون تو هستم و تو فقط در این گونه لحظات از وجود من آگاه می‌شوی".

بستن

چرخ و نیلوفر (گزیده متن های بودایی در طی قرن ها)

85,000 تومان

مترجم و گردآورنده: ع. پاشایی

کتاب چرخ و نیلوفر از هر دفتری از کانون‌های بودایی برگی برگرفته و کنار هم گذاشته است تا دانشجویان رشته مطالعات بودایی بتوانند تا حدی با مجموعه متون بودایی آشنا شوند. این اثر در واقع به نوعی تدوین شده که تمام سه کانون مهم دین بودایی را در بر گیرد و به نوعی گزیده متن‌های بودایی در طول قرون اخیر است. ین کتاب سعی کرده که با معرفی بخش‌های مختلف بودایی، به مخاطبان خود در واقع شناختی از الگوهای بودایی را ارائه کند و این بحث در مهم‌ترین کتاب‌های آنها موجود است.

"عارفی را پرسیدند دلت چه خواهد: گفت آنکه هیچ نخواهد." پانصد و شصت سال پیش از میلاد مسیح، آموزگاری در شمال شرقی هند در شهر لومبینی در طایفه ی گوتمه چشم به جهان گشود که همین سخن را تعلیم می داد. او که بعدها "بودا" یعنی به اشراق و بیداری در رسیده نام گرفت راه رهایی را برون شدن از آرزو و خواهش دانست. نقب زدن به واقعیت معنی زندگی، برای سیدارته زمانی فراهم شد که پس از رها کردن ریاضت های سخت و طلب راه میانه به سن ۲۹ سالگی در مراقبه ی چهل روزه در زیر درخت بو ( درخت انجیر معابد) به روشن شدگی نایل شد. پس از این حالت چهل و پنج سال دیگر را در کوچه و بازار و میان مردمان به رساندن پیامش سپری کرد. پیام او رهایی از رنج بود. بودا تعلیم میداد پایان رنج با درک چهار حقیقت جلیل ممکن میشود: ۱ـ زندگی رنج است. ۲ـ خواستگاه رنج تشنگی و شهوت است. ۳ـ رهایی از رنج همان رهایی از تشنگیست. ۴ـ راه رهایی از تشنگی، راستی و درستی در شناخت، در اندیشه، در گفتار، در کردار، در زیست، در کوشش، در آگاهی و در یکدلی است. با درک این چهار حقیقت و عمل به آنها نیروانه حاصل می شود. نیروانه نوعی حالت است. فرد در آن حالت به نیستی در نمی رسد. بلکه نوعی رضایت مطلق نایل می شود، غلبه بر آز، فریب و جهل، آزادی از خویشتن و آزادی از همه ی امیال زودگذر.

بستن

آیین مهر (۲جلدی)

260,000 تومان
هاشم رضی

پژوهش هایی در تاریخ آیین رازآمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز تا به امروز

آیین مهری یکی از آیین‌های کهن و تأثیرگذار بر فرهنگ ایرانی است. این آیین هند و ایرانی که در ایران و بخش وسیعی از آسیا و اروپا رواج داشته، تأثیر زیادی بر آیین‌های پس از خود گذاشته است. نگارنده در این اثر تلاش کرده تا با تکیه بر دستاوردهای پژوهشگران پیشین، ضمن معرفی آیین مهر، بازتاب اندیشه‌های این آیین را در بخش شاهان پیشدادی شاهنامه مورد بررسی قرار دهد. در این کتاب به مواردی چون تاریخچه دین مهر، ارتباط این دین با دیگر دین‌ها، چهار رکن اساسی در این آیین و رایج‌ترین نمادهای دین مهری پرداخته شده است.

مِهرپرستی یا آیین مهر یا میترائیسم، آیینی رازآمیز بود که بر پایه پرستش مهر (میترا) ایزد ایران باستان و خدای خورشید، عدالت، پیمان و جنگ، در دوران پیش از آیین زرتشت بنیان نهاده شد. این آیین بعدها دگرگون شده و به سرزمینهای امپراطوری روم برده شد و در طول سده‌های دوم و سوم پس از میلاد، در تمام نواحی تحت فرمانروایی روم، در سرزمین اصلی اروپا، شمال آفریقا و بریتانیا برپا بود. گرچه پس از پذیرفتن آیین مسیحیت توسط امپراطور کنستانتین در اوایل سده چهارم میلادی، این دین محو شد، اما تاثیری به‌سزا بر ادیانی چون مسیحیت بر جای گذاشت.

از دوران داریوش بزرگ هخامنشی به بعد، آیین زرتشت، دین رسمی ایران بوده است. با اینحال، داریوش و جانشینانش قصد نداشتند شرایط سیاسی سختگیرانه‌ای ایجاد کنند تا باورهای قدیمی را که همچنان نزد بسیاری از نجیب‌زادگان محبوب بود، از میان بردارند. بدینسان آیین زرتشت، رفته‌رفته با عناصر آیین چند ایزدی قدیم در هم آمیخت و یَشت‌هایی در ستایش ایزدان کهن سروده شد. یشتی در اوستا به نام مهریَشت به مهر یا میترا اختصاص داده شده‌است که در آن مهر، ایزدی نظاره‌گر بر همه چیز، روشنایی آسمانی، نگاهبان پیمان‌ها، محافظ نیکوکاران در این گیتی و در آخرت و بالاتر از هر چیز، دشمن بزرگ اهریمن و تاریکی و خداوند نبرد و پیروزیها تصویر شده‌است. در آیین مختلط دوران پایانی سلسله هخامنشیان، جنبه زرتشتی به وضوح بر جنبه چندخدایی پیشین آن چیرگی یافته و دیگر از قربانی‌کردن، که پیروان زرتشت از آن نفرت داشتند، یادی نمی‌شود.

بستن

گنجینه ای از تلمود

80,000 تومان
آبراهام کهن ترجمه: امیرفریدون گرگانی

تلمود (به عبری: תלמוד) به‌معنی آموختن، «تلمّذ»، که از آن به‌عنوان «تورات شفاهی» نیز یاد می‌شود، یکی از کتاب‌های اصلی یهودیت ربانی است. نام دیگر برای آن به‌صورت سنتی شاس (ש"ס) است که مخفف شیشا سداریم به‌معنی «شش دفتر» است. نام تلمود معمولاً اشاره‌گر به «تلمود بابِلی» است، بااینکه تلمود دیگری به نام «تلمود اورشلیمی» وجود دارد که رواج کمتری دارد. تلمود دارای دو بخش اصلی است: اولین قسمت میشنا(משנה) نام دارد که در حدود سال ۲۰۰ میلادی تکمیل شده‌است و تفسیر خاخام‌های یهودی بر تورات است که «تورات شفاهی» نامیده می‌شود. قسمت دوم گمارا نام دارد که در سال ۵۰۰ میلادی تکمیل شده‌است که شامل نوشتارهای خاخام‌هاست و در بسیاری موارد به مسائلی فراتر از آنچه در تورات اشاره شده‌است می‌پردازد. تلمود ممکن است به میشنا، گمارا یا هر دو در یک کتاب اطلاق شود. تمامی تلمود از ۶۳ دفتر تشکیل شده‌است و شامل بیش از ۶۲۰۰ صفحه است. زبان مورد استفاده در آن عبری قدیم و آرامی است. تلمود دارای نظر هزاران خاخام در مورد بسیاری مسائل مختلف است. این مسائل شامل هلاخا، اخلاق یهودی، فلسفه، سنتها، تاریخ و بسیاری مسائل دیگر هستند. تلمود منبع اصلی قوانین یهودی در یهودیت ربانی است.

بستن

ماورای طبیعی شدن

79,000 تومان
دکتر جو دیسپنزا ترجمه: روزبه ملک زاده و هیمن برین

نویسنده ی کتاب ماورای طبیعی شدن دکتر جو دیسپنزا، پزشک و عارف امروزی است. دکتر جو دیسپنزا یک ترکیب گر دنیای اطلاعات است و آرمانهایی فراتر از چارچوب های یک رشته علمی دارد.جو با استفاده از حوزه های متنوع علمی مانند اپی ژنتیک ،بیولوژی مولکولی، نوروکاردیوگرافی و فیزیک کوانتومی ،مرز های سنتی ای که بین اندیشه های علمی و تجربه های بشری فاصله انداخته را در می نوردد. در طول زمان های مختلف زندگی بشر، بسیار پیش آمده که افراد عادی تجربه هایی را از سر گذرانده اند که آن ها را به ورای محدوده ی آن چیزی رسانده است که ما ممکن می پنداریم. دکتر جو دیسپنزا در کتاب ماورای طبیعی شدن با سبکی ساده و سلیس طوری که فهم آن برای هر کسی ممکن است ،کشفیات تحول آفرین حوزه علم کوانتومی و آموزه های عمیق گذشته را که عرفا عمر خود را وقف تسلط بر آن می کردند در این کتاب گرد هم آورده است .او به ما یاد خواهد داد که چطور به ماورای طبیعی شدن تبدیل شویم.

بستن

اوستا (۴ جلدی با قاب)

250,000 تومان
زرتشت تألیف و ترجمه: ابراهیم پورداود ویراست نو: فرید مرادی
« اوستا » کارنامه‌ی باستانی ایرانیان است. کتابی آیینی، اخلاقی و ادبی است. گفتار زرتشت پیامبر باستانی ایران که پیامش پندار، گفتار و کردار نیک بود و بهروزی انسان در نبرد با اهریمن جهل و دروغ وکید.
ابراهیم پورداوود از بزرگترین دانشمندان ایرانی است که در نشر فرهنگ ، زبان و ادبیات پیش از اسلام ، اشتیاق نشان داد و سال های سال به پژوهش و کاوش در آن پرداخت . ایشان در سحرگاه آدینه 20 بهمن 1264 خورشیدی در سبزه میدان رشت در خانه ای که تا چند سال پیش ، دبستان عنصری نام داشت ، تولد یافت ، پدرش ، حاجی داوود ، بازرگان و ملاک بود و خانواده اش در رشت ، داوودزاده شهرت داشتند و هوشنگ اتحادیه ی مادر او را در خانواده مجتهدی بزرگ می داند  ایشان در یکی از بزنگاه های تاریخی ملت ایران به دنیا آمد و تأثیر فوق العاده ای بر رشته ی ایران شناسی گذاشت و در چهره اش می گفتی کتیبه های کهن ایرانی تصویر می شد شگفتا از این سرزمین دیر پای و باستانی که هر وقت در تنگنایی گرفتار می شود فرزندی از آن برمی خیزد که یک تنه چون ققنوس از خاکستر تاریخ سربر می افرازد و امید دل ایرانیان می شود و چون آرشی که یک تنه مرزهای نورانی دانش را در می نوردد .
اَوِستا نام فراگیر مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های ایرانیان است، که همانا دانشنامهٔ ایرانیان بوده و در روزگار باستان بیست و یک نسک (کتاب) داشته و هم‌اکنون دارای پنج بخش است. بخش‌های اوستا بر این پایه‌اند: یَسنه که سخنان زرتشت، شناخته شده با نام گاهان در آن گنجانده شده، یشت‌ها (سرودهای نیایشی)، وندیداد، ویسپرد وخرده‌اوستا.
بستن

کتاب مقدس (کتب عهد عتیق و عهد جدید)

1,000,000 تومان
چاپ 1914 لندن ترجمه از زبانهای اصلی عبرائی و کلدانی و یونانی
بستن

دین های دنیای باستان

210,000 تومان
سارا ایلز جانستون ترجمه: جواد فیروزی
بستن

پیامبر

78,000 تومان

زین العابدین رهنما

پیامبر نام کتابی است نوشته زین‌العابدین رهنما پیرامون زندگی محمد بن عبدالله که نخستین بار در سال ۱۳۱۶ در دمشق به چاپ رسید و تاکنون بارها به قطع‌ها، شکل‌های مختلف و جلدهای گوناگون تجدید چاپ شده‌است.

این کتاب از مشهورترین آثار این نویسنده است و احتمالاً نخستین کتاب ایرانی است که به سبک یک رمان تاریخی درباره زندگی محمد نوشته‌ شده‌ است.

برخی منتقدان صحت تاریخی قسمت‌هایی از کتاب را زیر سؤال برده‌اند و تمام مطالب آن را منطبق با واقعیت نمی‌دانند.

رهنما در سال ۱۳۵۱، به خاطر نوشتن این کتاب و کتاب حسین از روبردو سوزا، سفیر فرانسه در ایران لقب «کماندور» و نشان دانش و هنر دریافت کرد؛ رهنما نيز با اجازه رسمی از طرف شاه اين نشان را پذيرفت.

بستن

وندیداد (کهن ترین کتاب قانون ایرانیان)

41,000 تومان
احمد نوری ( آریاچهر)

وندیداد یا در اصل وی-دیو-داد که از واژۀ اوستایی وی دَئِوَ داتَ به معنی قوانین بر ضد دیو یا پلیدی می‌باشد یکی از نسک‌های پنج‌گانهٔ اوستای امروزی است و بیشتر به احکام فقهی (شامل مسائل بهداشتی و آیینی) می‌پردازد. با این همه، وندیداد، گنج شایگانی‌است از ریشه‌دارترین و بنیادی‌ترین بن‌مایه‌های اسطوره‌های زرتشتیان است. در اوستای ساسانی که ۲۱ نسک بوده، وندیداد نسک نوزدهم بوده‌است. برخی بر این باورند که درون‌مایه وندیداد بازتاب‌دهندهٔ آیین‌های مغان ماد است و از این دید با سایر بخش‌های اوستا تفاوت نمی‌دانند.

بسیاری از زرتشتیان امروز محتوای وندیداد را در تعارض با گاهان دانسته و گرچه برای آن اهمیت تاریخی-اسطوره‌شناختی قائلند آن را قابل استناد دینی نمی‌دانند. در واقع وندیداد بخش‌هایی تحریف شده از اوستا است که در دوره حکومت سلسله ی ساسانیان و به دست مؤبدان زرتشتی به اوستا اضافه گردیده است. امکان دارد که وندیداد از درون مایه‌های کهن تری از دورۀ پارتیان گردآوری شده باشد. آغاز آن بنا به نظر کلاس بلیکر در دورۀ بلاش سوم اشکانی (148-191 م) بوده و در دورۀ خسرو یکم ساسانی (531-579 م) تکمیل شده‌است.

وندیداد شامل ۲۲ فرگرد (فصل) است.
بستن

بندهش

25,000 تومان
فرنبغ دادگی ترجمه: مهرداد بهار

بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سدهٔ سوم هجری قمری انجام شده‌است ولی اصل آن در اواخر دورهٔ ساسانی تألیف شده‌بود. نویسنده (تدوین‌کنندهٔ نهایی) آن «فَرْنْبَغ»، فرزند «دادویه» نام داشت.

بندهشن به معنی «آفرینش آغازین» یا «آفرینش بنیادین» است. نام اصلی کتاب، چنان‌که در ابتدای متن کتاب آمده،  احتمالاً «زند آگاهی» به معنی «آگاهی مبتنی بر زند» بوده‌است. این خود می‌رساند که نویسنده اساس کار خود را بر تفسیر اوستا قرار داده‌است. مطالب کتاب در سه محور اصلی است:

  1. آفرینش آغازین
  2. شرح آفریدگان
  3. نسب‌نامهٔ کیانیان.

از این کتاب دو تحریر موجود است اولی موسوم به بندهشن هندی که مختصرتر است و دومی موسوم به بندهشن بزرگ یا بندهشن ایرانی که مفصل‌تر است. صفت هندی یا ایرانی از آن رو بر آن‌دو نهاده شده‌است که نسخ اولی در هند استنساخ شده‌است و نسخ دومی در ایران.

بستن

بحثی درباره زندگی مانی و پیام او

95,000 تومان
دست دوم - سالم ناصح ناطق

موضوع این رساله سرگذشت مانی و طلوع و غروب آیین او در ایران و کشورهای باخترزمین و مرگ مانی و تأثیر وی در جهان اسلام و عرب و ایران و بقاء نسبی آن به صورت ته نشین در اندیشه ای ایرانیان امروزی است.