امامت و سیاست (تاریخ خلفا)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ابن‌ قتیبه‌ دینوری‌ مترجم: سید ناصر طباطبایی

ابو محمدعبدالله بن مسلم ابن قتیبه دینوری یکی از مؤلفان بزرگ سنی مذهب در قرن سوم هجری است. کتاب امامت و سیاست به طور مبسوط تاریخ خلفای صدر اسلام را پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) بررسی می‌کند. این اتفاقات در واقع در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره تاریخ اسلام شکل گرفته که برای آگاهی خوانندگان از جزئی‌ترین رویدادهای رخ داده شده از تاریخ اسلام در آن برهه نگاشته شده است. ابن قتیبه بیش‌تر در نگارش آثار ادبی شهرت دارد. آثار اخلاقی و فرهنگی او در واقع آینه تمام‌نمای همه جریان‌های فکری جامعه عباسی در آغاز قرن سوم هجری است.

رمز و راز کتاب مقدس در نظریه تاویلی اریگن

۷۵,۰۰۰ تومان
نویسنده: الیزابت ان دایولی لورو مترجم: عبدالحمید مرادی

فلسفه آبای کلیسا

۱۷۰,۰۰۰ تومان
نویسنده: هری اوسترین ولفسن مترجم: علی شهبازی

اساطیر یونان

۱۲۰,۰۰۰ تومان
ف. ژیران ترجمه: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

گزیده کافی (۶جلدی)

۶۵۰,۰۰۰ تومان
محمدبن یعقوب کلینی مترجم: محمد باقر بهبودی

گزیده کافى ترجمه کتاب «الصحیح من الکافى»، یا «زبده الکافى» به قلم محمدباقربهبودى است که در آن دسته‌اى از روایات کافى را که صحیح تشخیص داده برگزیده و پس از ترجمه با نام «گزیده کافى» در شش جلد عرضه کرده است.

ذن و فرهنگ ژاپنی

۹۷,۰۰۰ تومان
نویسنده: د. ت سوزوکی مترجم: ع. پاشایی

فلسفه اندیشه دینی در اسلام و مسیحیت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
لوئی گارده - ژرژ قنواتی مترجم: احسان موسوی خلخالی

در جستجوی انسان ناب

۵۸,۰۰۰ تومان
مسعود دلخواه ترجمه: عبدالمحمد دلخواه