کتاب کوچک هوگا

۹۸,۰۰۰ تومان
مایک وایکینگ ترجمه: ملیحه فخاری

متفکران بزرگ

۱۴۲,۵۰۰ تومان
آلن دو باتن ترجمه: معصومه موسوی

مسئله ی اسپینوزا

۱۱۵,۰۰۰ تومان
اروین د. یالوم ترجمه: حسین کاظمی یزدی

تهافت التهافت

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نویسنده: ابوالولید محمدبن رشد اندلسی مترجم: حسن فتحی

سیاست

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فلسفه و دین (فارسی-آلمانی)

۶۹,۰۰۰ تومان
فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ ترجمه: ابوالحسن ارجمند تاج الدینی و مجتبی درایتی

فلسفه به روایت سینما

۶۰,۰۰۰ تومان
کریستوفر فالزن ترجمه: ناصرالدین علی تقویان

خویشتن دومیلیون ساله

۴۰,۰۰۰ تومان
آنتونی استیونز ترجمه: مرجان مهدی پور

دیزاین و حقیقت

۸۰,۰۰۰ تومان
رابرت گرودین ترجمه: مریم پوراسماعیل

فراتر از خدای پدر

۹۷,۰۰۰ تومان
مری دیلی ترجمه: فرناز عبدالباقیان

در محاصره ابلهان

۱۲۵,۰۰۰ تومان
توماس اریکسون ترجمه: هنگامه پزشگمهر