بستن

ملکوت و جنت

۳۵,۰۰۰ تومان
جورجو آگامبن ترجمه: ابراهیم رنجبر
بستن

روان شناسی پول

۵۱,۰۰۰ تومان
مورگان هاوزر ترجمه: یاشار مجتهدزاده
بستن

تاریخ فلسفه غرب (۴ جلدی با قاب)

۴۳۵,۰۰۰ تومان
از آنتونی کنی ترجمه رضا یعقوبی دوره چهار جلدی به همراه قاب جلد اول فلسفه باستان جلد دوم فلسفه قرون وسطی جلد سوم پیدایش فلسفه جدید جلد چهارم فلسفه در جهان جدید
بستن

تاریخ فلسفه غرب – جلد چهارم

۹۹,۵۰۰ تومان
آنتونی کنی ترجمه: رضا یعقوبی

[این کتاب] بررسی سترگی است که با بالاترین وضوح نوشته شده است. موجزتر و به لحاظ تحلیلی قدرتمندتر از تاریخ فلسفه مشهور کاپلستون است و در تبحر، دقت و قضاوت بر تاریخ فلسفه غرب پرفروش راسل، برتری بسیار زیادی دارد. در این کتاب، بررسی زندگینامه‌ای و تاریخی، در کنار مرور فلسفی روش‌شناسانه از پیشرفت‌های منطق، مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی، فلسفه ذهن، اخلاق و اندیشه سیاسی نشسته است. همچنین تبیین فلسفه شخصیت‌های بزرگ گذشته را به نحو درخشانی فشرده و با نقدهای منصفانه و هوشمندانه متعادل کرده است.

جان کاتینگهام و پیتر هکر، کتاب ذهن، روش و اخلاق  

ترجمه حاضر از تاریخ فلسفه غرب آنتونی کنی، از دو نظر حائز اهمیت است:

اول، تدوین متن اصلی در زبان انگلیسی که برخلاف تصور خوانندگان، در زبان جهانگیر انگلیسی هم نظایر چندانی ندارد. آنچه در این زمینه مشهور است و به فارسی نیز ترجمه شده، یکی تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل، فیلسوف بزرگ قرن بیستم، است و دیگری که بسیار مفصل‌تر است و بیش از راسل نیز وارد مباحث ماهوی فلسفه می‌شود، تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون است.

و دوم، ترجمه فارسی شیوا، دقیق و خوشخوان این کتاب است. بنده که با آثار ترجمه‌شده فلسفی یا متون اصلی کم‌وبیش انس دارم، به‌واقع کتابی به این اطلاع‌بخشی و ترجمه‌ای به این معنابخشی، یعنی معنارسانی، کم دیده‌ام.

بستن

بیماری منتهی به مرگ

۴۸,۰۰۰ تومان
سورن کی یر کگور ترجمه: مسعود علیا
بستن

از زرتشت تا خیام (منتخبات فلسفه در ایران۱)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
سیدحسین نصر / مهدی امین رضوی ترجمه و تحقیق: مهدی فدایی مهربانی
بستن

پدیدارشناسی روح

۱۴۰,۰۰۰ تومان
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه: سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی

ارزش این کتاب در آن است که اولاً می‌توان آن را اولین کتاب هگلی هگل نامید که در آن وی به تمامی از چهارچوب اندیشه‌های پیشینیانش، به ویژه کانت و شلینگ، رهایی یافته و خود را به عنوان فیلسوفی صاحب سبک نشان می‌دهد. ثانیاً پدیدارشناسی روح واجد چنان نظام فلسفی عمیقی است که حتی اگر هگل، غیر از آن، هیچ کتاب دیگری نمی‌نوشت، این کتاب به تنهایی این قابلیت را داشت که هگل را به فیلسوفی بزرگ بدل سازد.

بستن

تاریخ روانشناسی نوین

۹۵,۰۰۰ تومان
دوان پی شولتز و... ترجمه: علی اکبر سیف و...
بستن

سه رساله درباره تئوری میل جنسی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
زیگموند فروید ترجمه و تحشیه: هاشم رضی
بستن

سفر به دیگر سو (درسهای دون خوان)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
کارلوس کاستاندا ترجمه: دل آرا قهرمان(پتگر)