بستن
بستن

گفتمان

۴۴,۰۰۰ تومان
دیوید هوارث مترجم: روح الله قاسمی
بستن

توانمندسازی حکومت

۶۵,۰۰۰ تومان
بستن

لنین بدون نقاب

۴۵,۰۰۰ تومان
بستن

بازی نامحدود

۴۲,۰۰۰ تومان
سایمون سینک ترجمه: علیرضا خاکساران
بستن
بستن

مجموعه قوانین و مقررات فناوری های مالی فین تک ها

۱۶۰,۰۰۰ تومان
با مقدمه: دکتر علیرضا دلیری به کوشش: صنم غنی زاده، حسام نقیبی مفرد
بستن

آن سوی بهشت

۱۳۰,۰۰۰ تومان
آیزایا برلین، ولادیمیر نابوکوف، ژانت آفاری و دیگران گزیده و ترجمهٔ رضا رضایی موضوع: جستار، سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر