بستن
بستن
بستن

دکتر جکیل و مستر هاید

۲۵,۸۰۰ تومان
رابرت لوییس استیونسن ترجمه: مرجان رضایی

این رمان کشمکش درونی بد و خوب هر انسان را به تصویر می‌کشد. سبک نوشتاری رمان بسیار جذاب و غنی است و به عنوان مرجعی مهم در مبحث دوگانگی شخصیت از آن یاد می‌شود.

بستن

غبرستان حیوانات خانگی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
استیفن کینگ ترجمه: افسانه محمدی شاهرخ
بستن

شکونتلا

۵۰,۰۰۰ تومان
کالی داسه ترجمه: علیرضا اسماعیل پور
بستن

داستان های عبرت انگیز

۹۵,۰۰۰ تومان
میگل د سروانتس ترجمه: قاسم صنعوی
-۱۰%
بستن

میکائیل: از واتیکان تا ایاصوفیه (دو جلدی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان
میکا والتاری ترجمه: اسماعیل قهرمانی پور
بستن

رز سفید، جنگل سیاه

۴۴,۰۰۰ تومان
اوین دمپسی ترجمه: پگاه فرهنگ مهر
بستن

پس از تو

۶۹,۰۰۰ تومان