بستن

شهر همنوازان سپید

۳۸,۰۰۰ تومان
بختیار علی مترجم: الهه قاسم زاده
بستن

تابستان ۸۰

۱۳,۰۰۰ تومان
بستن

ادبیات و اندیشه

۳۵,۰۰۰ تومان
با مقالاتی از ژان پل سارتر ، آلبرکامو ، گورگه لوکاچ گزینش و ترجمه مصطفی رحیمی چاپ ۲۵۳۶ ۱۰۶ص جلد نرم از مجموعه کتب زمان کمیاب
بستن

آزادی یا مرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان
اثر نیکوس کازانتزاکیس ترجمه محمد قاضی چاپ ۲۵۳۶ ۷۳۰ص جلد سخت زرکوب بدون مهر و امضا تمیز کمیاب کاملا تمیز در حد آک
بستن

خاک آشنا

۶۵,۰۰۰ تومان
اسماعیل فصیح چاپ ۱۳۷۰ ۲۷۲ص جلد سخت زرکوب به همراه کاور بسیارکمیاب
بستن

پیشگامان نقد ادبی در ایران

۸۵,۰۰۰ تومان
تألیف دکتر محمد دهقانی چاپ ۱۳۸۰ ۳۵۲ص جلد سخت زرکوب به همراه کاور کمیاااااب
بستن

روزگار غریبی ست، نازنین

۷۵,۰۰۰ تومان
احمد شاملو چاپ۱۳۸۱ ۴۵۲ص جلد سخت سلفون کمیاب
بستن

از کوچه رندان

۵۵,۰۰۰ تومان
درباره زندگی و اندیشه حافظ تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب چاپ ۱۳۶۴ ۲۸۰ص جلد نرم برگردان