مقاله

اوه، چه قله هایی که فتح خواهم کرد!

 

اوه، چه قله هایی که فتح خواهم کرد!

مبارکه

امروز روزته

آزادی تا قله صعود کنی

فارغ و سبکبالی

با سر فرزانه

پاشنه کشیده

کنترل مسیر تو دستته

سمت مسیر تو رأیته

خودت مختاریو

می دونی آرزوتو

مقصد هستش انتخابی

خیابونارو بالا پایین می ری

با دقت می ندازی نگاه

بعضی وقتا میگی:” انتخاب نکردم این راه.”

با سر فرزانه و آماده به رو

انقده باهوشی و بیراهه نرو

شاید چیزی نیابی

پایین دست می خوای بری

خوب اینو خودت خواستی

از شهر مستقیم بیرون میری

اونجاست راه گریزت

باید به هوای آزاد رفت

بیرونه که مهییجه

به مردم نشون بده

هستی عاقلو

آماده به رو

وقتی اتفاقات شروع کرد به افتادن

نشو نگران و هراسان

فقط ثابت قدم باش در راهت

حوادثو رقم زدی فقط خودت

اووه! چه جاهایی که نباید برم

برای هدفت پشتکار داری

خیلی تجربه ها منتظرته

به بلند پروازها ملحق می شی

تا قله ها اوجت می دن

جا نمی مونی وقتی پیوسته در حرکتی

رقیباتو جا میزاری زودی میشی سردسته

تا بپری میشی گل سرسبد

تا بپری میشی بالاترین فرد رأس

جز وقتی که بایستی

چون بعضی وقتا مجبوری که بایستی

متاسفم اینو میگم

افسوس که این حقیقته

اون گروه رقیبات بالاتر می رن

دستت بهشون نمی رسه

باز با این حال دسته بالا رو داری

درسته که بالاترن

رقیبای سبقت گرفته

حالا شدن چراغ راهت

کج دار و مریز

راهی میشی

از جهش باز موندی

با یه برخورد لعنتی

تقدیر و سرنوشت اینه

باشی تو این لحظه در افول

حالت شده گرفته

روحیه تو نباز

راه چاره گشته بسته

جایی می رسی که خیابوناش بی نشونه

بعضی پنجره ها روشنه ولی بعضیاش سوت و کوره

جایی که چشو و چالت تو هم می ره!

جرات داری بیرون باشی؟ جرات داری داخل بشی؟

با چه نتیجه ای بازنده ای یا برنده؟

با “اگر” ادامه بدی باید بری چپ یا به راست

یا سه چهارم راست؟شایدم نه کاملا”؟

یا سینه خیز برگردی عقب؟

ساده نیست نه متاسفم به این می رسی

یه ذهن پر و باز جانشین قبلی شده

ممکنه خیلی کلافه باشی

چون افتادی تو این مسابقه

افتان و خیزان تو جاده ی سر سام آور رقابت

از پیشترها در راه ناهموار با سرعت عجیب وحشیانه در حرکتی

به پیش…می ترسم به ناکجا آباد برم

جای درجا زدن

برای بعضی جای انتظاره

انتظار برای قطاری که اونارو ببره

یا اتوبوسی که بیاد یا هواپیمایی که بره

نامه ای که بیاد یا بارونی که بره

تلفنی که زنگ بزنه یا برفی که بره

منتظر تایید آره یا نه

منتظر تورم اجاره جاش

همه در حال انتظار کشیدن

منتظر تا ماهی به قلاب بیافته

منتظر باد بادبادکشو به پرواز دربیاره

منتظر شب جمعه ست

شایدم منتظره عمو جیک از راه برسه

منتظره کتری بجوشه یا صلح و سکوت بشکنه

منتظره گردنبند مرواریده یا شلوارشه

منتظر کلاه گیس مجعدشه یا فرصت دیگه

همه منتظر

نه!

اون تو شأنت نیست!

راه فرار چیه

از اینه همه توقف و انتظار

آینده ی درخشانی منتظرته

اونجا گروه موسیقی رشد در حال نواختنه

با پرچم مواج در باد

یک بار دیگه در حال اوج گرفتنی

آماده هر اتفاق زیر این گنبد کبود باش

بهوش باش چون تو هم آدمیزادی!

اوه به چه جاهائیکه نمی خوای برسی و چقدر کار شادی

چه امتیازاتی که نمی خوای کسب کنی چه بازیهایی که نمی خوای ببری

چه کارهای محیرالعقولی که نمی خوای با توپ انجام بدی

اینها تو رو برنده ترین برنده ها خواهد کرد

بله شهرت!شهیرترین خواهی شد

همه برنده شدنتو تو تلویزیون خواهند دید

مگر اینکه نخوان ببینن

گاهی وقتا دلشون نمی خواد که ببینن

با عرض پوزش بعضی وقتا

مجبوری تنها بازیتو انجام بدی

بازیهایی که برنده نداره

چون که داری با خودت بازی می کنی

همه تنهائیم

چه بخوای چه نخوای

منزوی بودن چیزیه که

کاملترت می کنه

انزوات یه شانس عالیه برات

چیزهایی رو می بینی که روح از تنت در میاد

این طرف و اون طرف جاده چیزائیست

چنان می ترسونتت که خشکت می زنه

اما قافیه رو نمی بازی

با هوای خراب

باز به راهت ادامه می دی

با دشمنان در کمین

باز به راهت ادامه می دی

از میونه زوزه خلسه آور

ثابت قدم در راه خود

در کوره راهی ترسناک

حتی اگر از کت و کول افتاده باشی

هم زوار کفشت در رفته باشه

راهپیمایی پیوسته

می دونم تا دور دستها خواهی رفت

پنجه در پنجه با غول مشکلات

در وقت پیدا شدن سر و کله اش

سردرگم شوی

چون قبل که نمودی تجربه

سر درگم شوی

با سیل طیوران عجیب در سفری

قدماتو محکم بردار

قدماتو با دقت و تدبیر بردار

به یاد داشته باش که زندگی

یک فعالیت تعادلی بزرگه

سرعت و مهارت و از دست نده

هاج و واج قدم درست نشو

یعنی شدنیه؟

بله به راستی پیروز میشی

(تضمین ۹۸ و ۴/۳ درصد می دم)

بچه ها به قله های موفقیت می رسید

همینه

اسمت هر چیه…باکسبام یا بیکسبی یا بری

یا مردخای علی وان آلن اوشی

آزادی خودتو به قله برسونی

امروز روزته

قله ت منتظرته

همینه…راهتو ادامه بده

Image result for ‪oh the places you'll go ترجمه‬‏

بازگشت به لیست