مقاله

بررسی فیلم سکوت silence اثر مارتین اسکورسیزی

گوتز:من همانطور که تورا می‌بینم، راهم را هم می‌بینم. خدا نورهدایت به من عنایت کرده است!
ناستی:وقتی خدا ساکت است،می‌توان هر ادعایی را به او نسبت داد..!

 ژان پل سارتر
نمایشنامه شیطان و خدا

فیلم اسکورسیزی مایه مذهبی دارد و درباره ایمان و نقش آن در سعادت و خوشبختی انسانها است.در فلسفه اگزیستانسیالیسم که سارتر مروج آن بود ایمان اهمیت و نقش مهمی در پیشبرد اهداف بشر و خوشبختی او نداشت و در واقع خداوند خارج گود بود و این خود بشر بود که باید با قدرت اندیشه مشکلات پیش رو را از مقابل بر میداشت.تسکین آلام او تنها از طریق اراده خودش میسر بود و امیدی به متافیزیک و قدرت مابعدالطبیعه بی معنی بود.حال در این فیلم اسکورسیزی این موضوع را به چالشی جدید وارد کرده است.مردمان فقیر و مستاصل کشور ژاپن امید به دین جدید مسیحیت در مقابل دین آبا و اجدادی خود بودا بسته اند.اما دولت حاکم به شدت از نفوذ دین جدید به دلایل سیاسی و امنیتی واهمه دارد و با قدرت تمام مسیحیان را شکنجه و به قتل می رساند.کشیش لژیونری که از کشور اروپایی فرستاده شده سعی در اجرای مناسک مذهبی در مناطق مسیحی دارد و با دیدن این همه ظلم و ستم و شکنجه متعجب از سکوت خداوند است.دائم با خود کلنجار می رود تا پاسخ آنرا بیابد.چرا خدا در مقابل شکنجه و به صلیب کشیدن مسیح ساکت بود؟کشیش به بهشت و رهیدن از رنج دنیوی سخت معتقد است و تنها برای تسکین درد مردم موعظه نمی کند و نقش بازی نمی کند اما سوالهای بی جوابی هنوز آزارش می دهد.چرا کسانی که اینگونه به خدای مسیح ایمان دارند که حاضر به شکنجه و مرگ خود هستند تنها مانده اند و فریادرسی نیست.کشیش تنها راه مقابله را استواری بر دین و ایمان خود و شهادت در راه آن می بیند و تنها با مرگ خود احساس غرور و سرافرازی می کند.اما در ادامه می بیند با ارتداد خود می تواند جان عده ای را نجات دهد(با صحبتهایی که بین او و کشیش مرتد شده قبلی صورت می گیرد)در شرایط عیسی مسیح قرار می گیرد با این تفاوت که مسیح از جان خود دست شست تا بشریت را نجات دهد در اینجا او باید منکر ایمان خود شود.اینجاست که متوجه جنس سکوت خداوند می شود او ساکت نیست منتها شرایط به گونه ایست که ظهورش همچون بروز دادن ایمان کشیش مستوجب درد و رنج بشر می شود.کشیش به ظاهر ساکت می شود ولی ایمان قلبی هنوز در درونش شعله ور است همانند عشق خداوند به بشر بدون بروز و در سکوت مطلق.