جهان معرفی و نقد كتاب

خلاصه کتاب «متن عهد جدید: انتقال، فساد و بازسازی آن» نوشته بروس ام. متزگر

«متن عهد جدید: انتقال، فساد و بازسازی آن» نوشته بروس ام. متزگر، نگاهی جامع به چگونگی انتقال و بازیابی متن عهد جدید در طول قرن‌ها است. این یک کتاب ضروری برای هر کسی است که می خواهد درباره تاریخ و توسعه مسیحیت به شکل مکتوب آن بیشتر بداند. در این پست وبلاگ برخی از نکات اصلی که متزگر در این کتاب بیان کرده است را خلاصه می کنیم.

متزگر با بحث در مورد نسخه های خطی اولیه مسیحی که از دوران باستان حفظ شده اند، شروع می کند. او توضیح می دهد که این دست نوشته ها بر روی پوست حیوانات یا طومارهای پاپیروس با کلمات و عبارات یونانی نوشته شده اند. او سپس توضیح می دهد که چگونه این دست نوشته ها توسط کاتبان در طول زمان با درجات مختلف دقت کپی شده است. این روند ناگزیر منجر به خطاهایی در انتقال و همچنین تغییرات عمدی برای تطابق با سوگیری‌ها یا برنامه‌های الهیاتی خاص شد. به عنوان مثال، متزگر منشأ کتاب مکاشفه عهد جدید را مورد بحث قرار می‌دهد که در اصل به زبان یونانی نوشته شده بود اما بعداً به لاتین و انگلیسی ترجمه شد. او توضیح می دهد که برخی از محققان استدلال کرده اند که کتاب مکاشفه به زبان یونانی توسط یوحنای رسول نوشته شده است اما بعداً توسط اسقف روم به لاتین ترجمه شده است. به عبارت دیگر، کتاب مکاشفه در اصل به زبان یونانی نوشته شده است، اما سپس به لاتین ترجمه شده و سپس به انگلیسی ترجمه شده است. این کار به این دلیل انجام شد که کلیسای کاتولیک که اکثریت جمعیت مسیحی را تشکیل می‌داد، بیشتر در دسترس باشد. با این حال، این استدلال آنقدر که به نظر می رسد قانع کننده نیست.

کتاب مکاشفه به زبان یونانی نوشته شد و تا پس از اصلاحات پروتستانی به لاتین ترجمه نشد. بنابراین، کتاب مکاشفه پیش از آن که به لاتین ترجمه شود، به انگلیسی ترجمه شده بود. در واقع، متزگر توضیح می دهد که هیچ مدرکی مبنی بر ترجمه کتاب مکاشفه تا زمان اصلاحات پروتستانی به لاتین وجود ندارد و هیچ مدرکی مبنی بر ترجمه آن به انگلیسی تا زمان اصلاحات پروتستانی وجود ندارد. بنابراین، این استدلال خاص بی اساس است. بعد، متزگر در مورد توسعه متن یونانی عهد جدید، که در قرن چهارم رخ داد، بحث می کند. متزگر توضیح می دهد که پدران اولیه کلیسا از متن یونانی برای نوشتن عهد جدید استفاده می کردند و تا قرن پنجم بود که متن بیزانسی برای اولین بار تولید شد. متزگر توضیح می دهد که متن بیزانسی متن استاندارد برای هزار سال آینده بود. در نهایت، متزگر خطاهایی را که در متن یونانی عهد جدید در جریان اصلاحات پروتستانی وارد شد، بحث می کند. او توضیح می دهد که اشتباهاتی که در متن یونانی وارد شده است به دلیل خطای ترجمه نبوده، بلکه به دلیل اشتباه در ترجمه بوده است.

متزگر توضیح می دهد که ترجمه انگلیسی کتاب مقدس از متن یونانی اشتباهات زیادی را وارد متن یونانی کرد. او همچنین توضیح می دهد که اصلاحات پروتستانی چندین اشتباه را در متن انگلیسی وارد کرد. نتیجه گیری متزگر این است که کتاب مقدس ترجمه دقیقی از متن یونانی است و اصلاحات پروتستانی اشتباهاتی را در متن انگلیسی وارد کرده است.

متزگر توضیح می‌دهد که چگونه محققان در طول قرن‌ها از طریق روش‌هایی مانند نقد متنی و مقایسه متن، برای شناسایی و اصلاح این اشتباهات تلاش خستگی‌ناپذیری کرده‌اند. او انواع مختلفی از نقد متنی را شرح می دهد که می توان از آنها برای تشخیص اختلاف بین نسخه های مختلف یک متن استفاده کرد، مانند جستجوی انواع مختلف بین نسخه های خطی مختلف یا بررسی سازگاری های درونی در یک نسخه خطی. چند تفاوت قابل توجه بین متون یونانی و انگلیسی چیست؟ متزگر به این موضوع می پردازد که چگونه متن یونانی در ابتدای هر آیه یک حرف معین ندارد، اما متن انگلیسی دارد. او همچنین توضیح می دهد که چگونه متن یونانی فاقد یک حرف نامعین در ابتدای هر جمله است. متزگر همچنین توضیح می‌دهد که متن یونانی در ابتدای جمله‌ها حرف معین دارد، اما متن انگلیسی ندارد. متزگر همچنین اشاره می کند که متن یونانی در پایان جمله دارای کاما نیست، اما متن انگلیسی دارای کاما است. او همچنین اشاره می کند که متن یونانی در انتهای جمله دارای نقطه ویرگول نیست، اما متن انگلیسی دارای نقطه ویرگول است. در نهایت، متزگر بحث می کند که چگونه متن یونانی پس از حرف اضافه کاما ندارد، اما متن انگلیسی دارد. آیا این اشتباهات در ترجمه بر معنای متن تأثیر می گذارد؟ متزگر توضیح می دهد که اشتباهات در ترجمه لزوماً بر معنای متن تأثیر نمی گذارد، زیرا محققان برای شناسایی و تصحیح این اشتباهات تلاش کرده اند، اما ممکن است برخی اختلافات جزئی بین متون یونانی و انگلیسی وجود داشته باشد. متزگر همچنین توضیح می دهد که، به طور کلی، تفاوت بین متون یونانی و انگلیسی جزئی است و تأثیر کمی بر معنای کلی متن ندارد.

در پایان، استدلال متزگر مبنی بر اینکه کتاب مقدس ترجمه دقیقی از متن یونانی است، قانع کننده و به خوبی توسط شواهد پشتیبانی می شود. او توضیح می دهد که چگونه از متن یونانی برای نوشتن عهد جدید استفاده شده است و چگونه ترجمه انگلیسی کتاب مقدس با چند اشتباه معرفی شده است.

او همچنین توضیح می‌دهد که چگونه محققان می‌توانند از منابع خارجی مانند نوشته‌های پدران کلیسا یا ترجمه‌های قدیمی برای کمک به تقویت درک خود از شکل اصلی یک متن استفاده کنند. در موارد خاص، این منابع ممکن است وضوح قابل توجهی را ارائه دهند، جایی که شواهد خطی به تنهایی نامشخص است. به عنوان مثال، در اعمال رسولان ۲۰:۲۸، بین قرائت «کلیسای خدا» (έκκλησίαν του θεού) و «کلیسای خداوند» (έκκλησίαν κυρίου) تفاوتی وجود دارد. اکثر نسخه‌های خطی از «کلیسای خدا» حمایت می‌کنند، اما چند مورد قابل توجه، از جمله Codex Sinaiticus (A)، Codex Alexandrinus (A)، و Codex Ephraemi Rescriptus (C)، «کلیسای خداوند» خوانده می‌شوند. در این مورد، ترجمه باستانی Vulgate لاتین قدیم، که می‌خواند «ecclesia Domini» یا «کلیسای خداوند»، وضوح و شواهدی ارائه می‌دهد که خواندن «کلیسای خداوند» یک قرائت جایگزین قابل قبول برای این آیه با استفاده از منابع خارجی مانند ترجمه های باستانی، محققان می توانند اشتباهات متنی را تصحیح کنند و اطمینان حاصل کنند که ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس به متن یونانی وفادار است.

متزگر سپس به بحث می‌پردازد که چگونه فناوری مدرن انقلابی در تحقیقات علمی در متون کتاب مقدس ایجاد کرده است. او توضیح می‌دهد که چگونه ابزارهای دیجیتالی مانند پایگاه‌های اطلاعاتی و الگوریتم‌های جستجو به محققان این امکان را داده‌اند که نسخه‌های مختلف متون را در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به سرعت مقایسه کنند. این به محققان اجازه می دهد تا به راحتی هر گونه اشتباه در ترجمه را شناسایی و تصحیح کنند و همچنین پیشرفت زبان را در طول زمان مطالعه کنند. با کمک این ابزارهای دیجیتال، استدلال متزگر مبنی بر اینکه ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس بازتاب دقیقی از متن یونانی است، قانع کننده تر است. سهولتی که محققان اکنون می‌توانند به متون زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف دسترسی داشته باشند و آنها را با هم مقایسه کنند، کمک کرده است تا اطمینان حاصل شود که ترجمه‌های انگلیسی کتاب مقدس همچنان به متون اصلی یونانی وفادار هستند. این گواهی بر اهمیت فناوری مدرن در زمینه مطالعات کتاب مقدس است.

علاوه بر این، او توضیح می‌دهد که چگونه فناوری‌هایی مانند تصویربرداری با اشعه ایکس به محققان این امکان را می‌دهد تا دست‌نوشته‌های باستانی را بدون آسیب رساندن به آن‌ها بررسی کنند، بنابراین بینش بی‌سابقه‌ای در مورد قسمت‌های مبهم قبلی از کتاب مقدس ارائه می‌دهند.

کتاب بروس ام. متزگر «متن عهد جدید: انتقال، فساد و بازسازی آن» نگاهی ارزشمند به نحوه انتقال متون کتاب مقدس در طول زمان و بازیابی از طریق روش‌های تحقیق علمی ارائه می‌کند. بحث او به ویژه با توجه به پیشرفت های فناوری که اکنون برای مطالعه اسناد باستانی دقیق تر از همیشه در دسترس است، به موقع است.

در نهایت، استدلال متزگر مبنی بر اینکه کتاب مقدس ترجمه دقیقی از متن یونانی است، قانع کننده و به خوبی توسط شواهد پشتیبانی می شود.

کار متزگر از این جهت حائز اهمیت است که دفاع مفصل و مستدلی از قابل اعتماد بودن کتاب مقدس ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *