بستن

آناتومی هاتایوگا

۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیوید کولتر ترجمه: ابوالفضل اقوامی
بستن
بستن

چشم اندازها

۶۸,۰۰۰ تومان
بستن
بستن

تائوی فیزیک

۷۵,۰۰۰ تومان
فریتیوف کاپرا مترجم: شکوفه غفاری
بستن

آدمی (یک تاریخ نویدبخش)

۱۰۰,۰۰۰ تومان
روتخر برخمان ترجمه: مزدا موحد

از بمباران‌های جنگ جهانی گرفته تا جهانی واقعی که شاید تنها در رمان خداوندگار مگس‌ها بتوان نمونه‌اش را یافت، از مزرعهٔ پرورش روباه در سیبری گرفته تا جنایتی ننگین در نیویورک، از دستگاه شوک در دانشگاه ییل گرفته تا آزمایش زندان در دانشگاه استنفورد... روتخر برخمان به ما نشان می‌دهد که باور انسان به مهر و نیک‌خواهی قادر است تفکر نوینی را بیافریند و مبنایی باشد برای تغییرات راستین در جامعه. زمان آن فرارسیده است تا نگاهی نو به سرشت بشر بیفکنیم.

برخمان برخی از برجسته‌ترین وقایع و پژوهش‌های جهان را با دیدی کاملاً بدیع می‌شکافد و پرتوی نو بر تاریخ بشر در ۲۰۰,۰۰۰ سال اخیر می‌افکند.

بستن

دایره المعارف انسان تباران

۲۵۰,۰۰۰ تومان
آلیس رابرتز ترجمه: سیدداریوش طاهرزاده، منیره ترابی
بستن
بستن

ایلان ماسک

۷۴,۰۰۰ تومان