بستن

چراغ سبزها

۶۸,۰۰۰ تومان
متیو مک کانهی ترجمه: سمانه پرهیزگاری
بستن

داستان اضطراب من

۳۵,۰۰۰ تومان
داریا بینیاردی ترجمه: بهاره جهان بخش
بستن

خاک آمریکا

۱۲۰,۰۰۰ تومان
جنین کامینز ترجمه: سیدرضا حسینی
بستن

زندگی من؛ مارک تواین

۴۰۰,۰۰۰ تومان
مارک تواین ترجمه: ابوالقاسم حالت
بستن

غبرستان حیوانات خانگی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
استیفن کینگ ترجمه: افسانه محمدی شاهرخ
بستن

رز سفید، جنگل سیاه

۴۴,۰۰۰ تومان
اوین دمپسی ترجمه: پگاه فرهنگ مهر
بستن

سکوت بره ها

۷۰,۰۰۰ تومان
توماس هریس مترجمان: اصغر اندرودی - مجتبی مینایی
بستن

قوس زندگی منصور حلاج

۱۵۰,۰۰۰ تومان
لوئی ماسینیون ترجمه: دکتر روان فرهادی

ترجمه: دکتر دکتر عبدالغفور روان فرهادی از نویسندگان افغانستانی است که ترجمه‌ای دیگر از نوشته لویی ماسینییون درباره حلاج، فراهم آورده است . نوشتار حاضر شرحی است از زندگی او اندیشه‌های منصور حلاج که در سال ۳۰۹به دست اربابان خشونت و تزویر و تعصب کشته شد .(وی را به سبب تعلیمات بدعت‌آمیز دستگیر کردند و با شقاوت بسیار به قتل رسانیدند . اتهامی که به حلاج وارد ساختند و بیشتر در اذهان مانده این است که در حال جذبه، فریاد " انا الحق" بر می‌آورد) . مروری بر کتاب حسین بن منصور حلاج در حدود سال ۲۲۴هجری (۸۵۷م) تولد یافته، تا سال ۳۰۹ هجری (۹۲۲ م) زیسته است. مولدش قریه طور است و آن دهکده ای بود در گوشه شمال شرق شهر بیضاء در هفت فرسنگی شیراز. در بیضاء نفوذ عربیت خیلی مشهود بود. بیضاء لشکرگاهی بوده برسر راه سپاهانی که از بصره به خراسان می رفته اند، و موالی بنی حارث یمانی در آن زندگی داشتند...

بستن
بستن

یو. اس. ای. (۳ جلدی)

۳۲۰,۰۰۰ تومان
جان دوس پاسوس ترجمه: علی کهربائی

اگر پاره‌ای از ذهنی‌ترین و تاریک‌ترین جریان‌های ادبی قرن بیستم نسب خود را به جویس می‌رسانند، در عین حال پاره‌ای از زنده‌ترین و روشن‌ترین جریان‌ها نیز ــــ‌ به ویژه در آمریکا ــــ  باز از جویس سرچشمه می‌گیرند. فاکنر و همینگوی ودوس پاسوس و تورنتون وایلدر همه شاگرد جویس محسوب می‌شوند؛ و پیروان آن‌ها نیز به سنت جویس تعلق دارند. اما از این میان دوس پاسوس از  لحاظ گرفتن و منتقل کردن شیوه‌های جویس، و به ویژه از  لحاظ دنبال ‌کردن روحیهٔ آزمایشگری او، بیش از دیگران شایان توجه است. دوس  پاسوس در دوران مترقی خود، یعنی پیش از جنگ داخلی اسپانیا (زیرا پس از این جنگ مرتجع شد)، آزمایشگرترین نویسندهٔ آمریکا بود. در رمان‌های بزرگ او، یو. اس. ای. و منطقهٔ کلمبیا و منهتن ترنسفر، قهرمان داستان فرد معینی نیست، بلکه خود جامعهٔ آمریکاست. نویسنده در توصیف و زنده ساختن صحنه‌ای اجتماعی همان‌قدر تلاش می‌کند که رمان‌نویسان دیگر به پروراندن سیرت قهرمانان خود می‌پردازند. آدم‌ها، در برابر جامعه، در مرتبهٔ دوم قرار می‌گیرند. نویسنده می‌خواهد تأثیر  محیط اجتماعی، و به ویژه محیط اقتصادی، را بر افراد نشان دهد. بنابراین باید محیط را زنده و در حال حرکت ترسیم کند. تکه‌هایی از ترانه‌های روز، نطق‌های سیاسی، تیترهای روزنامه‌ها، بیوگرافی اشخاص واقعی و «تاریخی» ــــ که زندگی‌شان با زندگی آدم‌های داستان درآمیخته است‌ــــ لای داستان بُر می‌خورد. دید «دوربینی» و «امپرسیونیستی»، و حتی «فیلم خبری»، همه مواد کار دوس پاسوس را تشکیل می‌دهند. این وارستگی از قید‌و‌بندهای متداول رمان‌نویسی، این خطر کردن، این آمادگی یا دست‌کم این داوطلب شدن برای طبع‌آزمایی در انواع شیوه‌ها، در یک کلام این «مدرنیسم»، درسی است که دوس پاسوس از جویس آموخته است. و جوهر  این درس عبارت است از پاسخ دادن به مقتضیات موضوع کار.» برگرفته از مقدمهٔ زنده‌یاد نجف دریابندری بر رگتایم اثر ای.ال. دکتروف

بستن

در خانه بمانیم

۱۶,۰۰۰ تومان
رناته برگمان ترجمه: حسین تهرانی
بستن

واشنگتن سیاه

۶۵,۰۰۰ تومان