جهان معرفي و نقد كتاب

مهمترین سفرنامه های فرنگیان به ایران

سفرنامه ها به ترتیب سال سفر به ایران مرتب شده است.

شرلی، آنتونی (۱۳۶۲) .برادران شرلی. ترجمه آوانس. به کوشش علی دهباشی. تهران: نگاه.

دلاواله، پیترو (۱۳۴۸) .سفرنامه پیترو دلاواله (قسمت مربوط به ایران).ترجمه، شرح و حواشی از شعاع الدین شفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

سیلوا ای فیگوئروآ، دن گارسیا (۱۳۶۳) . سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول. ترجمه غلامرضا سمیعی. تهران: نو.

کاتف، فدت آفاناس یویچ (۱۳۵۶) .سفرنامه فدت آفاناس یوویچ کاتف. ترجمه محمدصادق همایونفر. ویرایش عبدالعلی سیاوشی.تهران: کتابخانه ملی ایران.

تاورنیه، ژان باتیست (۱۳۸۲) .سفرنامه تاورنیه. ترجمه حمید ارباب شیرانی. تهران: نیلوفر.

اولئاریوس ، ادام .(۱۳۸۵) .سفرنامه ادام الئاریوس. ترجمه و حاشیه احمد بهپور. تهران: انتشارات ابتکار نو.

شاردن، ژان (۱۳۷۴) .سفرنامه شاردن، متن کامل. پنج جلد. ترجمه اقبال یغمایی. تهران: توس.

آبه کاره، بارتلمی (۱۳۸۷) .سفرنامه آبه کاره در ایران. ترجمه احمد بازماندگان خمیری.تهران: گلگشت.

سانسون (۱۳۴۶) .سفرنامه سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی؛ و تحقیق و مطالعه دقیق در باره آداب و اخلاق و حکومت ایران. ترجمه تقی تفضلی. تهران:ابنسینا.

کمپفر، انگلبرت (۱۳۶۳) .سفرنامه کمپفر. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

کارری، جملی (۱۳۴۸) .سفرنامه کارری. ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. تبریز: اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.

فیدالگو، گرگوریو پربرا (۱۳۵۷) .گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفوی. ترجمه فرانسه ژان اوبن. ترجمه پروین حکمت. تهران: دانشگاه تهران.

کروسینسکی، فادر تادیوزیودا (۱۳۶۲) .سفرنامه کروسینسکی: یادداشت های کشیش لهستانی عصر صفوی. ترجمه عبدالرزاق دنبلی (مفتون). مقدمه و تصحیح مریم میراحمدی. تهران: توس.

گرس، ایوان (۱۳۷۲) .سفیر زیبا: سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شاه سلطان حسین صفوی. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران: نشر تهران.

اوتر، ژان (۱۳۶۶) .سفرنامه ژان اوتر: عصر نادر شاه. ترجمه علی اقبالی. تهران: جاویدان.

نیبور، کارستن (۱۳۵۴) . سفرنامه کارستن نیبور. ترجمه پرویز رجبی. تهران: توکا.

فرانکلین، ویلیام (۱۳۵۸) .مشاهدات سفر از بنگال به ایران در سال های ۱۷۸۷-۱۷۸۶ میلادی: با شرح مختصری در باره ویرانه های تخت جمشید و رویدادهای جالب دیگر. ترجمه محسن جاویدان. تهران: مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی.

اولیویه، گیوم آنتوان ( (۱۳۷۱ .سفرنامه اولیویه: تاریخ اجتماعی- اقتصادی ایران در دوران آغازین عصر قاجار. ترجمه محمدطاهر میرزا.تصحیح غلامرضا ورهرام. تهران: اطلاعات.

ژوبر، پیر آمده (۱۳۴۷) .مسافرت در ارمنستان و ایران. ترجمه علیقلی اعتماد مقدم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

گاردان، کنت آلفرد دو (۱۳۶۲) .خاطرات ماموریت ژنرال گاردان. ترجمه عباس اقبال آشتیانی. به کوشش همایون شهیدی. تهران: گزارش فرهنگ و تاریخ ایران.

تانکوانی، ژی. ام. (۱۳۸۳) .نامه هایی درباره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام. تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران: چشمه.

تره زل (۱۳۶۱) .یادداشت های ژنرال تره زل در سفر به ایران راجع به سال های ۱۷۸۰-۱۸۱۲. به اهتمام ژ. ب. دوما. ترجمه عباس اقبال آشتیانی. تهران: فرهنگسرا (یساولی).

موریه، جیمز (۱۳۸۶) .سفرنامه جیمز موریه. سفر یکم: از راه ایران، ارمنستان و آسیای کوچک به قسطنطنیه ۱۸۰۸-۱۸۰۹ میلادی. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: توس.

موریه، جیمز (۱۳۸۶) .سفرنامه جیمز موریه. سفر دوم: ایران، ارمنستان، آسیای کوچک ۱۸۱۰-۱۸۱۶ میلادی. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: توس.

پاتینجر، هنری (۱۳۴۸) .سفرنامه پاتینجر. ترجمه شاپور گودرزی. تهران: دهخدا.

دروویل، گاسپار (۱۳۶۵) .سفر در ایران. ترجمه منوچهر اعتمادمقدم. تهران: شباویز.

کوتزبو، مورتیس وان (۱۳۶۵) .مسافرت به ایران: دوران فتحعلی شاه قاجار، ۱۸۱۷ میلادی. ترجمه محمود هدایت. تهران: جاویدان.

فریزر، جیمز بیلی (۱۳۶۴) .سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی: از مرز ایران تا تهران و دیگر شهرهای ایران. ترجمه منوچهر امیری. تهران: توس.

سولتیکوف، آلکسی دمیتری یویچ (۱۳۸۱) .مسافرت به ایران. ترجمه محسن صبا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

خودزکو، آلکساندر (۱۳۵۰) .سرزمین گیلان: توصیفی تاریخی و جغرافیایی از سرزمینی واقع در جنوب دریای خزر. ترجمه سیروس سهامی. تهران: پیام.

بارنز، الگزاندر (۱۳۶۶) .سفرنامه بارنز: سفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار. ترجمه حسن سلطانی فر. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

سیمونیچ، ایوان اوسیپوویچ (۱۳۵۳) .خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات. ترجمه یحیی آرینپور. تهران: پیام.

کوف، بارون فیودور (۱۳۷۲) .سفرنامه­بارون فیودورکوف ۱۸۳۴-۱۸۳۵: فوت فتحعلی شاه، به سلطنت رسیدن محمدمیرزا و سقوط قائم مقام. ترجمه اسکندر ذبیحیان. تهران: فکر روز.

راولینسون، سر هنری (۱۳۶۲) .سفرنامه راولینسون (گذر از زهاب به خوزستان). ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند. تهران: آگاه.

استوارت، چارلز (۱۳۸۵) .مأموریت سری با لباس مبدل: سفرنامه کلنل استوارت به شمال خراسان در زمان حمله روسیه به خانات آسیای میانه. ترجمه علی مترجم. پژوهش و تصحیح

دوسرسی، کنت (۱۳۹۰) .ایران در ۱۸۳۹ – ۱۸۴۰ م.(۱۲۵۶-۱۲۵۵ ه.ق)؛ سفارت فوق العاده کنت دوسرسی. ترجمه احسان اشراقی. تهران: سخن.

فلاندن، اوژن ناپلئون (۱۳۲۴) .سفرنامه اوژن فلاندن به ایران؛ در سال های ۱۸۴۰-۱۸۴۱. ترجمه حسین نورصادقی. اصفهان: نقش جهان.

دوبد، کلمنت اوگاستس (۱۳۸۴) .سفرنامه لرستان و خوزستان. مترجم محمد حسین تهران: علمی و فرهنگی.

لایارد، اوستین هنری (۱۳۷۶) .سفرنامه لایارد: ماجراهای اولیه در ایران، ۱۸۴۰-۱۸۴۲. نبرد محمدتقی خان بختیاری با حکومت قاجاریه. ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان.

چریکف (۱۳۵۸) .سیاحت نامه مسیو چریکف. ترجمه آبکار مسیحی. به کوشش علی اصغر عمران. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.

شیل، ماری لیدی (۱۳۶۲) .خاطرات لیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه. ترجمه حسین ابوترابیان. تهران: نشر نو.

لافتوس، ویلیام (۱۳۸۵) .سفرنامه پژوهشی سرهنگ لافتوس: نخستین کاوشگر شوش. ترجمه عباس امام. تهران: شادگان.

پولاک، یاکوب ادوارد (۱۳۶۸) .سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان». ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

دو گوبینو، کنت ژوزف آرتور (۱۳۶۷) .سه سال در آسیا. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: کتابسرا.

خانیکوف، نیکولای ولادیمیرویچ (۱۳۷۵) .سفرنامه خانیکوف: گزارس سفر به بخش جنوبی آسیای مرکزی. ترجمه اقدس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه. مقدمه و تعلیقات از اقدس یغمایی. مشهد: آستان قدس رضوی.

مکنزی، چارلز فرانسیس (۱۳۵۹) .سفرنامه شمال: گزارش چارلز فرانسیس مکنزی اولین کنسول انگلیس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد. ترجمه منصور اتحادیه (نظام مافی). تهران: گستره.

ملگونف، گریگوری والریانوویچ (۱۳۶۴) .سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر، ۱۸۵۸ و ۱۸۶۰م. تصیحح، تکمیل و ترجمه مسعود گلزاری. تهران: دادجو.

روششوار، ژولین دو (۱۳۷۸) .خاطرات سفر ایران. ترجمه مهران توکلی. تهران: نشر نی.

بروگش، هاینریش کارل (۱۳۶۷)سفری به دربار سلطان صاحبقران: ۱۸۵۹-۱۸۶۱. سفرنامه ایلچی پروس در ایران.دو جلد در یک جلد. ترجمه حسین کردبچه. تهران:اطلاعات.

وامبری، آرمینیوس (۱۳۳۷) .سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه. ترجمه فتحعلی خواجه نوریان. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

وامبری، آرمین (۱۳۷۲) .زندگی و سفرهای وامبری: دنباله سیاحت درویشی دروغین. ترجمه محمدحسین آریا.تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ویلز، چارلز جیمز (۱۳۸۸) .ایران در یک قرن پیش: سفرنامه دکتر ویلز. ترجمه غلامحسین قراگوزلو. تهران: اقبال.

مک­گرگر، کلنل سی. ام. (۱۳۶۶) .شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان. جلد اول. ترجمه مجید مهدی زاده مشهد: آستان قدس رضوی. + مک­گرگر، کلنل سی. ام. (۱۳۶۸) .شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان در ۱۸۷۵. جلد دوم. ترجمه اسدالله توکلی طبسی. مشهد: آستان قدس رضوی.

سرنا، کارلا (۱۳۶۲) .آدمها و آیین ها در ایران. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران: زوار.

ماساهارو، یوشیدا (۱۳۹۰) .سفرنامه یوشیدا ماساهارو: نخستین فرستاده ژاپن به ایران دوره قاجار. ۱۲۹۷ ه.ق./ ۱۸۸۰ م.ترجمه و تحقیق هاشم رجب زاده، با همکاری ی. نی ئی یا و کینجی ئه اورا. مشهد: به نشر.

فوروکاوا، نوبویوشی (۱۳۸۴) .سفرنامه فوروکاوا: عضو هیئت اجرایی نخستین سفارت ژاپن به ایران در دوره قاجار (۱۲۹۷ ه. ق. / ۱۸۸۰ م.). ترجمه هاشم رجبزاده و کینیجی ئه اورا. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

دیولافوا، ژن (۱۳۶۱) .سفرنامه مادام دیولافوا: ایران کلده و شوش. ترجمه همایون فره وشی (مترجم همایون). تهران: خیام.

اورسل، ارنست (۱۳۸۲) .سفرنامه قفقاز و ایران. ترجمه علیاصغر سعیدی .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بنجامین، ساموئل گرین ویلر (۱۳۶۳) .ایران و ایرانیان: خاطرات و سفرنامه ساموئل گرین ویلر بنجامین. نخستین سفیر آمریکا در ایران سال های ۱۸۸۳-۱۸۸۵ میلادی. ترجمه آوانس خان و تصحیح ذکاءالملک فروغی. به اهتمام رحیم رضازاده ملک. تهران: گلبانگ.

موزر، هنری (۱۳۵۶) .سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی). ترجمه میرزا علیخان مترجم. به کوشش محمد گلبن. تهران: سحر.

دیولافوا، ژان (۱۳۵۵) .سفرنامه: خاطرات کاوشهای باستان شناسی شوش ۱۸۸۴-۱۸۸۶. ترجمه ایرج فره­وشی (مترجم همایون). تهران: دانشگاه تهران.

بابن، س و هوسه (۱۳۶۳) .سفرنامه جنوب ایران. ترجمه و تعلیقات از محمدحسنخان اعتمادالسلطنه.تصحیح میرهاشم محدث. تهران: دنیای کتاب.

بایندر، هانری (۱۳۷۰) .سفرنامه هانری بایندر. ترجمه کرامت الله افسر. تهران: یساولی.

بروگش، هینریش (۱۳۷۴) .در سرزمین آفتاب: دومین سفرنامه هینریش بروگش، تصویری از ایران سده نوزدهم. ترجمه مجید جلیلوند. تهران: مرکز.

براون، ادوارد گرانویل (۱۳۸۶) .یک سال در میان ایرانیان . ترجمه مانی صالحی علامه. تهران: اختران.

فووریه، ژوآنس (۱۳۸۴) .سه سال در دربار ایران، از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ قمری: خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار.ترجمه عباس اقبال آشتیانی. تهران: نوین.

بیشاپ، ایزابلا لوسی (۱۳۷۵) .از بیستون تا زردکوه بختیاری. ترجمه مهراب امیری. تهران: سهند.

ویشارد، جان جی (۱۳۶۳) .بیست سال در ایران. ترجمه علی پیرنیا. تهران: نوین.

بل، گرترود (۱۳۶۳) .تصویرهایی از ایران. ترجمه بزرگمهر ریاحی. تهران: خوارزمی.

سایکس، پرسی مولزورث (۱۳۸۲) .سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس، یا، ده هزار میل در ایران.ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: دنیای کتاب.

رابینو، یانست لویی (۱۳۸۳) .مازندران و استرآباد. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

رابینو، ه. لویی (۱۳۶۶) .ولایات دارالمرز ایران: گیلان. ترجمه جعفر خمامی زاده. رشت: طاعتی.

ییت، چارلز ادوارد (۱۳۶۵) .سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت الله روشنی (زعفرانلو) و مهرداد رهبری. تهران: یزدان.

کاساکوفسکی، و. ا. (۱۳۴۴) .خاطرات کلنل کاساکوفسکی. ترجمه عباسعلی جلی. تهران: امیرکبیر (کتابهای سیمرغ).

اسپاروی، ویلفرید (۱۳۶۹) .فرزندان درباری ایران. ترجمه محمد حسین آریا لرستانی. تهران: قلم.

دوراند، ای. آر. (۱۳۴۶) .سفرنامه دوراند.ترجمه علیمحمد ساکی. خرمآباد: کتابفروشی محمدی.

رایس، کلاراکالیور (۱۳۸۳) .زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. ترجمه اسدالله آزاد .تهران: کتابدار.

لندر، آرنولد هنری سویج (۱۳۸۸) .در سرزمین آرزوها:اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت. ترجمه علیاکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات.

لوتی، پیر (۱۳۷۲) .سفرنامه: به سوی اصفهان. مترجم بدرالدین کتابی. تهران: اقبال.

اینوئه، ماساجی (۱۳۹۰) .سفرنامه ایران: مسافر ژاپنی در ماوراءالنهر، ایران و قفقاز (۱۳۲۰ ه. ق./ ۱۹۰۲ م.).ترجمه و فارسینویسی هاشم رجبزاده با همکاری کینجی ئهاورا. تهران: طهوری.

جکسن، آبراهام والنتاین ویلیامز (۱۳۵۲) . سفرنامه جکسن: ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدرهای. تهران: خوارزمی.

راتیسلاو، آلبرت چارلز (۱۳۸۶) .کنسول در شرق: خاطرات جنرال کنسول انگلستان از زندگی سیاسی خود و انقلاب مشروطیت ایران. ترجمه رجبعلی کاوانی. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

آنه، کلود (۱۳۷۰) .گلهای سرخ اصفهان (ایران با اتومبیل). ترجمه فضل الله جلوه. تهران: روایت.

اوبن، اوژن (۱۳۶۲) .ایران امروز ۱۹۰۷ – ۱۹۰۶ :ایران و بین النهرین. سفرنامه و بررسی های سفیر فرانسه در ایران.ترجمه و حواشی و توضیحات علی اصغر سعیدی. تهران: زوار.

دالمانی، هانری رنه (۱۳۳۵) .سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ شامل بر: طرز زندگی، آداب و رسوم… و صنایع ایران از زمان قدیم تا پایان سلطنت قاجاریه. ترجمه علی محمد فره­وشی. تهران: امیرکبیر.

گروته، هوگو (۱۳۶۹) .سفرنامه گروته. ترجمه مجید جلیلوند. تهران: نشر مرکز.

ویلسن، آرنولد تالبوت (۱۳۶۳) .سفرنامه ویلسن یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: وحید.

مامونتف، ن. پ. (۱۳۶۳) .بمباران مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۶ هجری قمری، حکومت تزار و محمدعلی شاه. ترجمه شرفالدین قهرمانی. بهاهتمام همایون شهیدی. تهران: اشکان.

دُمورگان، ژاک ژان (۱۳۳۵) .سفرنامه دمورگان. ترجمه جهانگیر قائممقامی. تهران: کتابفروشی طهوری.

انه، کلود (۱۳۶۸) .اوراق ایرانی: خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت. ترجمه ایرج پروشانی. تهران: معین.

مکبین روز، الیزابت (بی بی گل افروز) (۱۳۷۳) .با من به سرزمین بختیاری بیائید. ترجمه و حواشی از مهراب امیری. تهران: سهند.

اوکانر، ویلیام فردریک تراورز (۱۳۷۶) .از مشروطه تا جنگ جهانی اول: خاطرات فردریک اکانر کنسول انگلیس در فارس. ترجمه حسن زنگنه. مقدمه کاوه بیات. تهران: شیرازه.

نیکیتین، باسیل (۱۳۵۶) .خاطرات و سفرنامه موسیو ب نیکیتین: قنسول سابق روس در ایران (عنوان چاپ اول کتاب در ۱۳۲۶: ایرانی که من شناخته ام). ترجمه علیمحمد فرهوشی . با مقدمه ملک الشعراء بهار و بهرام فرهوشی.تهران: کانون معرفت.

شوستر، ویلیام مورگان (۱۳۸۶) .اختناق ایران. ترجمه حسن افشار. تهران: ماهی.

لیتن، ویلهم (۱۳۸۵) .ماه عسل ایرانی. ترجمه پرویز رجبی. تهران: ماهی.

کریستن­سن، آرتور امانوئل (۱۳۸۵) .فراسوی دریای خزر: سفرنامه آرتورکریستن سن به ایران و ترکستان در آستانه جنگ جهانی. ترجمه منیژه احدزادگان آهنی و علی آلفونه. تهران: طهوری.

بلوشر، ویپرت (۱۳۶۳) .سفرنامه بلوشر (گردش روزگار در ایران). ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

دنسترویل، آگرا (۱۳۰۹) .امپریالیزم انگلیس در ایران و قفقاز، ۱۸۱۷-۱۹۱۸: یادداشتهای ژنرال ماژور- دنسترویل. مترجم حسین انصاری. تهران: منوچهری.

مارچنکو، م. (۱۳۷۱) .سفری به ایران همزمان به انقلاب روسیه. ترجمه م. ر. زین العابدین. قم: مترجم.

فوربز-لیث، فرانسیس (۱۳۶۶) .خاطرات مباشر انگلیسی سردار اکرم. ترجمه حسین ابوترابیان. تهران: اطلاعات

کولارژ، یان (۱۳۸۴) .بیگانه ای در کنار کوچک خان. ترجمه رضا میرچی. تهران: فرزان روز.

میلسپو، آرتور چستر (۱۳۵۶) .ماموریت آمریکایی ها در ایران. ترجمه حسین ابوترابیان. تهران: پیام.

کوپر، ماریان (۱۳۳۴) .سفری به سرزمین دلاوران.ترجمه امیرحسین ظفرایلخان بختیاری. تهران: امیرکبیر.

ریچاردز، فردردیک چارلز (۱۳۷۹) .سفرنامه فرد ریچاردز. ترجمه مهین دخت صبا. تهران: علمی و فرهنگی.

سکویل-وست، ویکتوریا مری (۱۳۸۰) .دوازده روز در کوهساران بختیاری، جنوب غربی ایران. تهران: نی.

سکویل- وست، ویتا (۱۳۷۵) .مسافر تهران. ترجمه مهران توکلی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

استارک، فریا (۱۳۶۴) .سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام. ترجمه علی محمد ساکی. تهران: علمی.

نوردن، هرمان (۱۳۵۶) .زیر آسمان ایران. ترجمه سیمین سمیعی. تهران: دانشگاه تهران.

کازاما، آکیو (۱۳۸۰) .سفرنامه کازاما: سفرنامه و خاطرات آکی­ئو کازاما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران (۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ خورشیدی).ترجمه هاشم رجبزاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

هاکس، مریت (۱۳۶۸) .ایران: افسانه و واقعیت؛ خاطرات سفر به ایران. ترجمه محمد حسین نظری نژاد. مشهد: آستان قدس رضوی.

بایرون، رابرت (۱۳۸۱) .سفر به کرانه های جیحون. با مقدمهای از بروس چتوین. ترجمه لی­لا سازگار.تهران: سخن.

روزن، ماد فون (۱۳۶۹) .سفری به دور ایران: داستان گشت و گذاری در داخل ایران همراه با تجربه ها و مخاطره هایش. ترجمه از زبان سوئدی بهانگلیسی توسط اولین سی – رامسدن. ترجمه علیمحمد عبادی .تهران: پاژنگ.

مایار، الا (۱۳۷۸) .سیر مرگبار (سفرنامه). مترجم افتخار نبوی نژاد. تهران: برگ زیتون.

شولسته هولتوس، برنهارد (۱۳۷۹) .سپیده دم در ایران: خاطرات شولتسه-هولتوس، جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم جهانی. ترجمه مهرداد اهری. تهران: نقش چلیپا.

میلسپو، آرتور چستر (۱۳۷۰) . آمریکاییها در ایران (خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: البرز.

داگلاس، ویلیام اورویل (۱۳۷۷) .سرزمین شگفت انگیز و مردمی مهربان و دوست داشتنی. ترجمه فریدون سنجر. تهران: گوتنبرگ.

ترز، ماری (۱۳۷۶) .شهسواران کوهسار: سفرنامه نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی. ترجمه محمد شهبا.ت هران: پیراسته.

اسمیت، آنتونی (۱۳۶۹) .ماهی سفید کور در ایران. سفرنامه آنتونی اسمیت. ترجمه محمود نبی­زاده. تهران: گستره.

اودانل، ترنس (۱۳۸۴) .باغ سالار جنگ: خاطرات ایران. ترجمه کمال فهیم. مقدمه از ابراهیم باستانی تبریزی. تهران: روزبهان.

هلمز، سینتیا (۱۳۷۰) .خاطرات همسر سفیر. ترجمه اسماعیل زند. تهران: البرز.

پارسونز، آنتونی (۱۳۶۳) .غرور و سقوط. ترجمه منوچهر راستین. تهران: کتاب هفته.

سولیوان، ویلیام (۱۳۶۱) .ماموریت در ایران. ترجمه محمود مشرقی. تهران: کتاب هفته.

هایزر، رابرت (۱۳۶۵) .ماموریت در تهران. ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات.

وارد، ترنس (۱۳۸۱) .در جستجوی حسن. ترجمه اسدالله امرایی و مهسا ملک مرزبان. تهران: کتابسرای تندیس

بازگشت به لیست