جهان معرفي و نقد كتاب

مهمترين سفرنامه های فرنگيان به ايران

سفرنامه ها به ترتیب سال سفر به ایران مرتب شده است.

شرلی، آنتونی (1362) .برادران شرلی. ترجمه آوانس. به کوشش علی دهباشی. تهران: نگاه.

دلاواله، پیترو (1348) .سفرنامه پیترو دلاواله (قسمت مربوط به ایران).ترجمه، شرح و حواشی از شعاع الدین شفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

سيلوا اي فيگوئروآ، دن گارسيا (1363) . سفرنامه دن گارسيا د سيلوا فيگوئروا سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول. ترجمه غلامرضا سمیعی. تهران: نو.

کاتف، فدت آفاناس يويچ (1356) .سفرنامه فدت آفاناس يوويچ کاتف. ترجمه محمدصادق همایونفر. ویرایش عبدالعلی سیاوشی.تهران: کتابخانه ملي ايران.

تاورنيه، ژان باتيست (1382) .سفرنامه تاورنيه. ترجمه حميد ارباب شيراني. تهران: نیلوفر.

اولئاریوس ، ادام .(1385) .سفرنامه ادام الئاریوس. ترجمه و حاشیه احمد بهپور. تهران: انتشارات ابتکار نو.

شاردن، ژان (1374) .سفرنامه شاردن، متن كامل. پنج جلد. ترجمه اقبال يغمايي. تهران: توس.

آبه کاره، بارتلمی (1387) .سفرنامه آبه کاره در ایران. ترجمه احمد بازماندگان خمیری.تهران: گلگشت.

سانسون (1346) .سفرنامه سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی؛ و تحقیق و مطالعه دقیق در باره آداب و اخلاق و حکومت ایران. ترجمه تقی تفضلی. تهران:ابنسینا.

کمپفر، انگلبرت (1363) .سفرنامه کمپفر. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

کارري، جملي (1348) .سفرنامه کارري. ترجمه عباس نخجواني و عبدالعلي کارنگ. تبريز: اداره کل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي.

فيدالگو، گرگوريو پربرا (1357) .گزارش سفير کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسين صفوي. ترجمه فرانسه ژان اوبن. ترجمه پروين حکمت. تهران: دانشگاه تهران.

کروسينسکي، فادر تادیوزيودا (1362) .سفرنامه کروسينسکي: یادداشت های کشیش لهستانی عصر صفوی. ترجمه عبدالرزاق دنبلي (مفتون). مقدمه و تصحيح مريم ميراحمدي. تهران: توس.

گرس، ايوان (1372) .سفير زيبا: سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شاه سلطان حسین صفوی. ترجمه علي اصغر سعيدي. تهران: نشر تهران.

اوتر، ژان (1366) .سفرنامه ژان اوتر: عصر نادر شاه. ترجمه علی اقبالی. تهران: جاویدان.

نيبور، كارستن (1354) . سفرنامه كارستن نيبور. ترجمه پرویز رجبی. تهران: توكا.

فرانکلين، ويليام (1358) .مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سال هاي 1787-1786 ميلادي: با شرح مختصری در باره ویرانه های تخت جمشید و رویدادهای جالب دیگر. ترجمه محسن جاويدان. تهران: مرکز ايراني تحقيقات تاريخي.

اولیویه، گیوم آنتوان ( (1371 .سفرنامه اولیویه: تاریخ اجتماعی- اقتصادی ایران در دوران آغازین عصر قاجار. ترجمه محمدطاهر میرزا.تصحیح غلامرضا ورهرام. تهران: اطلاعات.

ژوبر، پير آمده (1347) .مسافرت در ارمنستان و ايران. ترجمه عليقلي اعتماد مقدم. تهران: بنياد فرهنگ ايران.

گاردان، کنت آلفرد دو (1362) .خاطرات ماموريت ژنرال گاردان. ترجمه عباس اقبال آشتياني. به کوشش همایون شهیدی. تهران: گزارش فرهنگ و تاریخ ایران.

تانکوانی، ژی. ام. (1383) .نامه هایی درباره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام. تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران: چشمه.

تره زل (1361) .يادداشت هاي ژنرال تره زل در سفر به ايران راجع به سال های 1780-1812. به اهتمام ژ. ب. دوما. ترجمه عباس اقبال آشتیانی. تهران: فرهنگسرا (یساولی).

موریه، جیمز (1386) .سفرنامه جیمز موریه. سفر یکم: از راه ایران، ارمنستان و آسیای کوچک به قسطنطنیه 1808-1809 میلادی. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: توس.

موریه، جیمز (1386) .سفرنامه جیمز موریه. سفر دوم: ایران، ارمنستان، آسیای کوچک 1810-1816 میلادی. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: توس.

پاتينجر، هنري (1348) .سفرنامه پاتينجر. ترجمه شاپور گودرزي. تهران: دهخدا.

دروویل، گاسپار (1365) .سفر در ایران. ترجمه منوچهر اعتمادمقدم. تهران: شباویز.

کوتزبو، مورتيس وان (1365) .مسافرت به ايران: دوران فتحعلي شاه قاجار، 1817 ميلادي. ترجمه محمود هدایت. تهران: جاويدان.

فريزر، جيمز بيلي (1364) .سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی: از مرز ایران تا تهران و دیگر شهرهای ایران. ترجمه منوچهر اميري. تهران: توس.

سولتیکوف، آلکسی دمیتری یویچ (1381) .مسافرت به ایران. ترجمه محسن صبا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

خودزکو، آلکساندر (1350) .سرزمین گیلان: توصیفی تاریخی و جغرافیایی از سرزمینی واقع در جنوب دریای خزر. ترجمه سیروس سهامی. تهران: پیام.

بارنز، الگزاندر (1366) .سفرنامه بارنز: سفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار. ترجمه حسن سلطانی فر. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

سیمونیچ، ایوان اوسیپوویچ (1353) .خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات. ترجمه یحیی آرینپور. تهران: پیام.

کوف، بارون فیودور (1372) .سفرنامه­بارون فیودورکوف 1834-1835: فوت فتحعلی شاه، به سلطنت رسیدن محمدمیرزا و سقوط قائم مقام. ترجمه اسکندر ذبیحیان. تهران: فکر روز.

راولينسون، سر هنري (1362) .سفرنامه راولينسون (گذر از زهاب به خوزستان). ترجمه سکندر امان اللهي بهاروند. تهران: آگاه.

استوارت، چارلز (1385) .مأموریت سری با لباس مبدل: سفرنامه کلنل استوارت به شمال خراسان در زمان حمله روسیه به خانات آسیای میانه. ترجمه علی مترجم. پژوهش و تصحیح

دوسرسی، کنت (1390) .ایران در 1839 – 1840 م.(1256-1255 ه.ق)؛ سفارت فوق العاده کنت دوسرسی. ترجمه احسان اشراقی. تهران: سخن.

فلاندن، اوژن ناپلئون (1324) .سفرنامه اوژن فلاندن به ایران؛ در سال های 1840-1841. ترجمه حسین نورصادقی. اصفهان: نقش جهان.

دوبد، کلمنت اوگاستس (1384) .سفرنامه لرستان و خوزستان. مترجم محمد حسین تهران: علمي و فرهنگي.

لایارد، اوستین هنری (1376) .سفرنامه لایارد: ماجراهای اولیه در ایران، 1840-1842. نبرد محمدتقی خان بختیاری با حکومت قاجاریه. ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان.

چريکف (1358) .سياحت نامه مسيو چريکف. ترجمه آبکار مسيحي. به کوشش علي اصغر عمران. تهران: شرکت سهامي کتاب هاي جيبي.

شيل، ماري ليدي (1362) .خاطرات ليدي شيل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه. ترجمه حسين ابوترابيان. تهران: نشر نو.

لافتوس، ویلیام (1385) .سفرنامه پژوهشی سرهنگ لافتوس: نخستین کاوشگر شوش. ترجمه عباس امام. تهران: شادگان.

پولاک، یاکوب ادوارد (1368) .سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان». ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

دو گوبينو، کنت ژوزف آرتور (1367) .سه سال در آسيا. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي. تهران: کتابسرا.

خانيکوف، نيکولاي ولاديميرويچ (1375) .سفرنامه خانيکوف: گزارس سفر به بخش جنوبی آسیای مرکزی. ترجمه اقدس يغمايي و ابوالقاسم بيگناه. مقدمه و تعلیقات از اقدس یغمایی. مشهد: آستان قدس رضوي.

مکنزي، چارلز فرانسيس (1359) .سفرنامه شمال: گزارش چارلز فرانسیس مکنزی اولین کنسول انگلیس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد. ترجمه منصور اتحاديه (نظام مافي). تهران: گستره.

ملگونف، گریگوری والریانوویچ (1364) .سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر، ۱۸۵۸ و ۱۸۶۰م. تصيحح، تكميل و ترجمه مسعود گلزاری. تهران: دادجو.

روششوار، ژولین دو (1378) .خاطرات سفر ایران. ترجمه مهران توکلی. تهران: نشر نی.

بروگش، هاينريش كارل (1367)سفري به دربار سلطان صاحبقران: 1859-1861. سفرنامه ایلچی پروس در ایران.دو جلد در یک جلد. ترجمه حسین کردبچه. تهران:اطلاعات.

وامبري، آرمينيوس (1337) .سياحت درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه. ترجمه فتحعلي خواجه نوريان. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

وامبری، آرمین (1372) .زندگی و سفرهای وامبری: دنباله سیاحت درویشی دروغین. ترجمه محمدحسین آریا.تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ويلز، چارلز جیمز (1388) .ایران در یک قرن پیش: سفرنامه دکتر ويلز. ترجمه غلامحسين قراگوزلو. تهران: اقبال.

مک­گرگر، کلنل سي. ام. (1366) .شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربی افغانستان. جلد اول. ترجمه مجيد مهدي زاده مشهد: آستان قدس رضوي. + مک­گرگر، کلنل سي. ام. (1368) .شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربی افغانستان در 1875. جلد دوم. ترجمه اسدالله توکلي طبسي. مشهد: آستان قدس رضوي.

سرنا، کارلا (1362) .آدمها و آیین ها در ایران. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران: زوار.

ماساهارو، یوشيدا (1390) .سفرنامه يوشيدا ماساهارو: نخستين فرستاده ژاپن به ايران دوره قاجار. 1297 ه.ق./ 1880 م.ترجمه و تحقیق هاشم رجب زاده، با همکاری ی. نی ئی یا و کینجی ئه اورا. مشهد: به نشر.

فوروکاوا، نوبویوشی (1384) .سفرنامه فوروکاوا: عضو هیئت اجرایی نخستین سفارت ژاپن به ایران در دوره قاجار (1297 ه. ق. / 1880 م.). ترجمه هاشم رجبزاده و کینیجی ئه اورا. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

دیولافوا، ژن (1361) .سفرنامه مادام دیولافوا: ایران کلده و شوش. ترجمه همایون فره وشی (مترجم همایون). تهران: خیام.

اورسل، ارنست (1382) .سفرنامه قفقاز و ایران. ترجمه علیاصغر سعیدی .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بنجامین، ساموئل گرین ویلر (1363) .ایران و ایرانیان: خاطرات و سفرنامه ساموئل گرین ویلر بنجامین. نخستین سفیر آمریکا در ایران سال های 1883-1885 میلادی. ترجمه آوانس خان و تصحیح ذکاءالملک فروغی. به اهتمام رحیم رضازاده ملک. تهران: گلبانگ.

موزر، هنری (1356) .سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی). ترجمه میرزا علیخان مترجم. به کوشش محمد گلبن. تهران: سحر.

دیولافوا، ژان (1355) .سفرنامه: خاطرات کاوشهای باستان شناسی شوش 1884-1886. ترجمه ایرج فره­وشی (مترجم همایون). تهران: دانشگاه تهران.

بابن، س و هوسه (1363) .سفرنامه جنوب ایران. ترجمه و تعلیقات از محمدحسنخان اعتمادالسلطنه.تصحیح میرهاشم محدث. تهران: دنیای کتاب.

بايندر، هانري (1370) .سفرنامه هانري بايندر. ترجمه كرامت الله افسر. تهران: يساولي.

بروگش، هینریش (1374) .در سرزمین آفتاب: دومین سفرنامه هینریش بروگش، تصویری از ایران سده نوزدهم. ترجمه مجید جلیلوند. تهران: مرکز.

براون، ادوارد گرانویل (1386) .یک سال در میان ایرانیان . ترجمه مانی صالحی علامه. تهران: اختران.

فووریه، ژوآنس (1384) .سه سال در دربار ایران، از 1306 تا 1309 قمری: خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار.ترجمه عباس اقبال آشتیانی. تهران: نوین.

بيشاپ، ايزابلا لوسي (1375) .از بيستون تا زردكوه بختياري. ترجمه مهراب اميري. تهران: سهند.

ويشارد، جان جي (1363) .بيست سال در ايران. ترجمه علي پيرنيا. تهران: نوين.

بل، گرترود (1363) .تصويرهايي از ايران. ترجمه بزرگمهر رياحي. تهران: خوارزمي.

سایکس، پرسی مولزورث (1382) .سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس، یا، ده هزار میل در ایران.ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: دنیای کتاب.

رابینو، یانست لویی (1383) .مازندران و استرآباد. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

رابینو، ه. لویی (1366) .ولایات دارالمرز ایران: گیلان. ترجمه جعفر خمامی زاده. رشت: طاعتی.

ییت، چارلز ادوارد (1365) .سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت الله روشنی (زعفرانلو) و مهرداد رهبری. تهران: یزدان.

کاساکوفسکی، و. ا. (1344) .خاطرات کلنل کاساکوفسکی. ترجمه عباسعلی جلی. تهران: امیرکبیر (کتابهای سیمرغ).

اسپاروی، ویلفرید (1369) .فرزندان درباری ایران. ترجمه محمد حسین آریا لرستانی. تهران: قلم.

دوراند، ای. آر. (1346) .سفرنامه دوراند.ترجمه علیمحمد ساکی. خرمآباد: کتابفروشی محمدی.

رایس، کلاراکالیور (1383) .زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. ترجمه اسدالله آزاد .تهران: کتابدار.

لندر، آرنولد هنری سویج (1388) .در سرزمین آرزوها:اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت. ترجمه علیاکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات.

لوتی، پیر (1372) .سفرنامه: به سوی اصفهان. مترجم بدرالدین کتابی. تهران: اقبال.

اینوئه، ماساجی (1390) .سفرنامه ایران: مسافر ژاپنی در ماوراءالنهر، ایران و قفقاز (۱۳۲۰ ه. ق./ ۱۹۰۲ م.).ترجمه و فارسینویسی هاشم رجبزاده با همکاری کینجی ئهاورا. تهران: طهوری.

جکسن، آبراهام والنتاین ویلیامز (1352) . سفرنامه جکسن: ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدرهای. تهران: خوارزمی.

راتیسلاو، آلبرت چارلز (1386) .کنسول در شرق: خاطرات جنرال کنسول انگلستان از زندگی سیاسی خود و انقلاب مشروطیت ایران. ترجمه رجبعلی کاوانی. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

آنه، کلود (1370) .گلهاي سرخ اصفهان (ايران با اتومبيل). ترجمه فضل الله جلوه. تهران: روايت.

اوبن، اوژن (1362) .ایران امروز ۱۹۰۷ – ۱۹۰۶ :ایران و بین النهرین. سفرنامه و بررسی های سفیر فرانسه در ایران.ترجمه و حواشی و توضیحات علی اصغر سعیدی. تهران: زوار.

دالمانی، هانری رنه (1335) .سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ شامل بر: طرز زندگی، آداب و رسوم… و صنایع ایران از زمان قدیم تا پایان سلطنت قاجاریه. ترجمه علی محمد فره­وشی. تهران: امیرکبیر.

گروته، هوگو (1369) .سفرنامه گروته. ترجمه مجید جلیلوند. تهران: نشر مرکز.

ویلسن، آرنولد تالبوت (1363) .سفرنامه ویلسن یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: وحید.

مامونتف، ن. پ. (1363) .بمباران مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۶ هجری قمری، حکومت تزار و محمدعلی شاه. ترجمه شرفالدین قهرمانی. بهاهتمام همایون شهیدی. تهران: اشکان.

دُمورگان، ژاك ژان (1335) .سفرنامه دمورگان. ترجمه جهانگیر قائممقامی. تهران: کتابفروشی طهوری.

انه، کلود (1368) .اوراق ایرانی: خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت. ترجمه ایرج پروشانی. تهران: معین.

مکبین روز، الیزابت (بی بی گل افروز) (1373) .با من به سرزمین بختیاری بیائید. ترجمه و حواشی از مهراب امیری. تهران: سهند.

اوکانر، ویلیام فردریک تراورز (1376) .از مشروطه تا جنگ جهانی اول: خاطرات فردریک اکانر کنسول انگلیس در فارس. ترجمه حسن زنگنه. مقدمه کاوه بیات. تهران: شیرازه.

نیکیتین، باسیل (1356) .خاطرات و سفرنامه موسیو ب نیکیتین: قنسول سابق روس در ایران (عنوان چاپ اول کتاب در 1326: ایرانی که من شناخته ام). ترجمه علیمحمد فرهوشی . با مقدمه ملک الشعراء بهار و بهرام فرهوشی.تهران: کانون معرفت.

شوستر، ويليام مورگان (1386) .اختناق ايران. ترجمه حسن افشار. تهران: ماهي.

لیتن، ویلهم (1385) .ماه عسل ایرانی. ترجمه پرویز رجبی. تهران: ماهی.

کریستن­سن، آرتور امانوئل (1385) .فراسوی دریای خزر: سفرنامه آرتورکریستن سن به ایران و ترکستان در آستانه جنگ جهانی. ترجمه منیژه احدزادگان آهنی و علی آلفونه. تهران: طهوری.

بلوشر، ویپرت (1363) .سفرنامه بلوشر (گردش روزگار در ایران). ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.

دنسترویل، آگرا (1309) .امپریالیزم انگلیس در ایران و قفقاز، 1817-1918: یادداشتهای ژنرال ماژور- دنسترویل. مترجم حسین انصاری. تهران: منوچهری.

مارچنكو، م. (1371) .سفري به ايران همزمان به انقلاب روسيه. ترجمه م. ر. زين العابدين. قم: مترجم.

فوربز-ليث، فرانسيس (1366) .خاطرات مباشر انگليسي سردار اكرم. ترجمه حسين ابوترابيان. تهران: اطلاعات

کولارژ، یان (1384) .بیگانه ای در كنار كوچك خان. ترجمه رضا میرچی. تهران: فرزان روز.

میلسپو، آرتور چستر (1356) .ماموریت آمریکایی ها در ایران. ترجمه حسین ابوترابیان. تهران: پیام.

کوپر، ماریان (1334) .سفری به سرزمین دلاوران.ترجمه امیرحسین ظفرایلخان بختیاری. تهران: امیرکبیر.

ریچاردز، فردردیک چارلز (1379) .سفرنامه فرد ریچاردز. ترجمه مهین دخت صبا. تهران: علمی و فرهنگی.

سکويل-وست، ويکتوريا مري (1380) .دوازده روز در کوهساران بختياري، جنوب غربي ايران. تهران: ني.

سکویل- وست، ویتا (1375) .مسافر تهران. ترجمه مهران توکلی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

استارك، فريا (1364) .سفري به ديار الموت، لرستان و ايلام. ترجمه علي محمد ساكي. تهران: علمي.

نوردن، هرمان (1356) .زير آسمان ايران. ترجمه سيمين سميعي. تهران: دانشگاه تهران.

کازاما، آکیو (1380) .سفرنامه کازاما: سفرنامه و خاطرات آکی­ئو کازاما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران (۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ خورشیدی).ترجمه هاشم رجبزاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

هاکس، مريت (1368) .ايران: افسانه و واقعيت؛ خاطرات سفر به ایران. ترجمه محمد حسين نظري نژاد. مشهد: آستان قدس رضوي.

بایرون، رابرت (1381) .سفر به کرانه های جیحون. با مقدمهای از بروس چتوین. ترجمه لی­لا سازگار.تهران: سخن.

روزن، ماد فون (1369) .سفری به دور ایران: داستان گشت و گذاری در داخل ایران همراه با تجربه ها و مخاطره هایش. ترجمه از زبان سوئدی بهانگلیسی توسط اولین سی – رامسدن. ترجمه علیمحمد عبادی .تهران: پاژنگ.

مایار، الا (1378) .سیر مرگبار (سفرنامه). مترجم افتخار نبوی نژاد. تهران: برگ زیتون.

شولسته هولتوس، برنهارد (1379) .سپیده دم در ایران: خاطرات شولتسه-هولتوس، جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم جهانی. ترجمه مهرداد اهری. تهران: نقش چلیپا.

میلسپو، آرتور چستر (1370) . آمریکاییها در ایران (خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: البرز.

داگلاس، ويليام اورويل (1377) .سرزمين شگفت انگيز و مردمي مهربان و دوست داشتني. ترجمه فريدون سنجر. تهران: گوتنبرگ.

ترز، ماری (1376) .شهسواران کوهسار: سفرنامه نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی. ترجمه محمد شهبا.ت هران: پیراسته.

اسميت، آنتوني (1369) .ماهي سفيد كور در ايران. سفرنامه آنتوني اسميت. ترجمه محمود نبي­زاده. تهران: گستره.

اودانل، ترنس (1384) .باغ سالار جنگ: خاطرات ایران. ترجمه کمال فهیم. مقدمه از ابراهیم باستانی تبریزی. تهران: روزبهان.

هلمز، سينتيا (1370) .خاطرات همسر سفير. ترجمه اسماعيل زند. تهران: البرز.

پارسونز، آنتونی (1363) .غرور و سقوط. ترجمه منوچهر راستین. تهران: کتاب هفته.

سولیوان، ویلیام (1361) .ماموریت در ایران. ترجمه محمود مشرقی. تهران: کتاب هفته.

هایزر، رابرت (1365) .ماموریت در تهران. ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات.

وارد، ترنس (1381) .در جستجوی حسن. ترجمه اسدالله امرایی و مهسا ملک مرزبان. تهران: کتابسرای تندیس