بستن

گفت و گو با گدار

۵۴,۰۰۰ تومان
دیوید استریت مترجم: آرمان صالحی
بستن

آثار کلیدی موسیقی

۱۰۹,۰۰۰ تومان
ژان ژاک سولی - گی للون ترجمه: دکتر محمد مجلسی
بستن

اکران مدرنیسم (سینمای هنری اروپا)

۱۰۰,۰۰۰ تومان
آندراش بالینت کواش ترجمه ی وحید روزبهانی
بستن

کایه دوسینما (۲ جلدی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان
ویراستار: جیم هیلی یر مترجم: کاظم فیروزمند و ماهیار آذر
بستن

مینیاتور ایرانی

۱۶,۰۰۰ تومان
یوسف اسحاق پور مترجم: جمشید ارجمند
بستن

باربارا هپورت (سرگذشت و آثار)

۶۰,۰۰۰ تومان
پروفسور ا. م. هاماشر ترجمه ی: عزت اله توانگر