انسان نیک سچوان

برتولت برشت

ترجمه: کامران جمالی

همان‌طور که از ابتدا مشخص بود ،خدایان تمایلی به کمک به انسانها ندارند و به جای آن به دنبال یافتن تعداد کافی افراد خوب ،حتی یک نفر البته طبق قوانین خودشان هستند ،تا به دستورات آنها اعتبار ببخشد و آنها بتوانند با خیال راحت آن مکان را ترک و همه‌ی مسائل پیش‌آمده را از یاد خود پاک کنند . این داستان کمی شبیه به آغاز نمایشنامه‌ی فاوست اثر گوته است ،آنجا که خدا به مفیستوفلس یا همان شیطان می‌گوید که من قادرم از گناه تمامی انسانها بگذرم اگر تو بتوانی فقط یک نفر که نمایانگر بهترین نوع بشر است ،برای من بیابی . در این نمایشنامه هم ، برای خدایان ،تنها یک انسان خوب کافی و راضی‌کننده است تا بتوانند با خاطره‌ی آسوده به بهشت بازگردند و زمین را به حال خود رها کنند. بر این اساس ،برخی معتقدند که شهرت این نمایشنامه تاحدی وام‌دار فاوست گوته است و در نهایت به اثری که گوته در نگارش نمایشنامه‌ی خود از آن بهره برده ،یعنی کتاب ایوب برمی‌گردد .

انسان خداگون (مختصری بر تاریخ فردا)

یووال نوح حراری

ترجمه: نیک گرگین

کتاب پیشامد های احتمالی در آینده را بررسی می‌کند. و این گونه استدلال می‌شود که انسان‌ها طی قرن ۲۱ کوشش می‌کنند تا بتوانند به شادی ، جاودانگی و قدرت خداگونه دست پیدا کنند. و در سرتاسر کتاب هراری با توجه به وقایع گذشته و حال سعی می‌کند شیوه‌ی رسیدن انسان به این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند.

انسان پیچیده

حبیب اله نبی اللهی قهفرخی

مجموعه مقالاتی است که با توجه به تجربه و همچنین دوران آموزش و مطالعه ی نویسنده به رشته ی تحریر در آمده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

نیرویی شگرف در وجود انسان نهفته است که موجب گردیده علاوه بر اندیشه، طراحی و ساخت وسایل و دستگاهها و سیستمهای پیچیده بر تمام آن ها تسلط یافته و مهارت کامل پیدا کند…

انسان خداگونه (تاریخ مختصر آینده)

یووال نوح هراری

مترجم: زهرا عالی

جنگ بر می‌افتد احتمال خودکشی بیش از کشته شدن در جنگ خواهد بود قحطی ناپدید می‌شود خطر چاقی بشر را بیش از گرسنگی تهدید می‌کند مرگ چیزی جز یک مشکل فنی نیست برابری از میان می‌رود ـ پایندگی وارد می‌شود آینده برای ما چه در بردارد؟ مرحله بعدی تکامل همین است انسان خردمند نشان داد که از کجا آمده‌ایم انسان خداگونه نشان می‌دهد که به کجا می رویم.