تاریخ جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسلام (مجموعه مقالات)

مؤلف: رضا رضازاده لنگرودی

جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از اسلام مشتمل بر بیست مقاله است که ذیل سه سرفصل اصلی، «جنبش‌های سیاسی» و «جنبش‌های اعتقادی» و «جنبش قرمطیان» را عمدتاً در فاصلهٔ قرن‌های اول تا پنجم هجری به‌بحث می‌گذارد: از ابومسلم خراسانی و مُقنَّع تا مرداویج گیلی، از فرقهٔ مُرجِئه تا ابن‌مقفع و خرمدینان، و در آخر قرمطیان در بحرین و یمن و خراسان.

رضا رضازاده لنگرودی با بهره‌گیری دانشورانه از منابع پرشمار غربی و شرقی، تصویری چندوجهی از کنش‌گران تاریخ‌ساز در این عصر می‌سازد که در دل تعارضات قدرت و مناقشات دینی، اقتدار و جهان‌روایی را به مبارزه می‌طلبیدند.

تاریخ جنبش مزدکیان

اوتا کرکلیما

ترجمه: دکتر جهانگیر فکری ارشاد

در کتاب حاضر سعی شده است، تاریخچۀ جنبش مزدکیان بنحو موجزی بیان گردد و با دیدی انتقادی مورد قضاوت قرار گیرد. البته نباید انتظار داشت، موضوعاتی که مورد تحقیق قرار گرفته، به‌طور کامل بیان شود. شاید هیچ کتابی وسعت لازم برای بیان این مطلب را دربر نداشته باشد. حجم محدود کتاب اینجانب را بر آن داشت تا از ذکر بسیاری مطالب غیر اساسی چشم‌پوشی کنم و بحث دربارۀ آنها را به مقالات بعدی خود واگذار نمایم. این طریقۀ تجزیه و تحلیل باعث شده است که بسیاری از تمایلات اینجانب جامۀ عمل بخود نپوشد و خواننده هر فصل کتاب را همچون بخش مستقلی تلقی نماید.

در اینجا ممکن است سؤالی پیش بیاید که چرا اینجانب در این کتاب مطلبی را که قبلاً توسط کریستن‌ سن و پژوهندگان دیگر عمیقاً مورد تحقیق قرار گرفته است، مجدداً برای نگارش برگزیده است.

اگرچه دیدگاه این محقق بزرگ دانمارکی در خصوص این دورۀ مهم از تاریخ ایران هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده، ولی عصر جدید به ما نشان داده است که مطالعات وی باید توسط دیگران تکمیل گردد. پاره‌ای از نتایجی که «کریستن سن» از تحقیقات خویشتن گرفته است، امروزه دیگر طرفدار چندانی ندارد. علاوه بر آنچه گذشت، مآخذی که در کتاب حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، وسعت بیشتری را دربر دارد. دراین کتاب از متونی استفاده شده است که قبلاً در نمایاندن تاریخ مزدکیان هیچگونه نقشی نداشته‌اند. سرانجام باید اضافه کنم که این نویسنده نیز خویشتن را محق می‌داند تا مطلب مورد نظر را بگونۀ دیگری درک کرده، از دیدگاه دیگری به تاریخ نظر افکند. متخصصین این امر متوجه خواهندشد که اینجانب مطالب را با دیدی انتقادی نگریسته، سنجیده و به کار برده است . امید است که آنان نیز نتایجی را که اینجانب بدست آورده است، مورد قضاوت صحیح خویش قرار دهند.

تاریخ فلسفه اسلامی

هانری کربن

ترجمه: جواد طباطبایی

این کتاب نخستین ترجمه کامل متن تاریخ فلسفه اسلامی اثر هانری کربن ایران شناس و فیلسوف فرانسوی است. متن کامل کتاب از دو بخش فراهم آمده است. بخش نخست، به سال ۱۹۶۴، از آغاز تا مرگ ابن رشد، به زبان فرانسه به چاپ رسید و اندکی پس از آن به زبان عربی و فارسی ترجمه شد…

تاریخ جامع بهائیت

نویسنده: بهرام افراسیابی

عناوین اصلی کتاب شامل:

ریشه های بهائی گری؛ شیخی گری آبشخور بابیگری و بهائیگری؛ بابیگری – زادگاه، کودکی جوانی باب؛ تبعید بابیان از بغداد به اسلان بول و ادرنه؛ بهائیت و سیاست – حمایت بیگانگان؛ حمایت دولت انگلستان از بهائیت؛ شرحی از بابیگری؛ اردوی ایرانی مقابل زنجان؛ نوشتارها و گفته های بهاء پایه گذار بهائیت؛ احکام بهائیان؛ ارزیابی گفته های باب و بهاء؛ گذار از بهائی گری برای پیوند با یهود؛ بهائیت و تشکیل کشور اسرائیل؛ نامه ها و اسناد مربوط به پیوند سران بهائی و اسرائیل؛ حمایت صریح صهیونیسم از بهائیت؛ حمایت صریح اسرائیل از بهائیان؛ شوقی افندی جانشین عبدالبهاء؛ شوقی افندی و مسئله بیت العدل؛ تشکیل بیت العدل؛ چهارمین پیشوای بهائیان، میس ریمی یا «ولی عزیزالله» کیست؟؛ حمایت متقابل صهیونیسم از تأسیس مراکز جهانی بهائیت در دل اسرائیل؛ بیت العدل اعظم یا بزرگترین مرکز فعالیت نوماسونها؛ طریقه انتخاب وکلای انجمن شور روحانی ملی؛ بابیگری از در رفت نئوماسونی از پنجره بدر آمد؛ پاورقی

تاریخ اشکانیان

دست دوم – سالم

⭐️⭐️⭐️تاریخ اشکانیان
دررالتیجان
فی تاریخ بنی الاشکان
تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه
به کوشش و اهتمام نعمت احمدی
کمیاب
جلد سخت زرکوب
چاپ اول ۱۳۷۱
۸۵۳ص
بسیار تمیز و در حد اکبند

تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم

دست دوم – سالم

⭐️⭐️⭐️تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم
تألیف جعفر شهری
چاپ ۱۳۶۹
جلد سخت زرکوب
چاپ تمام

جامع ترین کتاب تاریخی درباره آداب اجتماعی قرن سیزدهم در تهران
ج یک۶۲۲ص
ج دو۷۴۸ص
ج سه۸۲۳ص
ج چهار۸۴۱ص
ج پنج ۸۰۰ص
ج شش۵۱۲ص
چاپ تمام کمیاب