خاطرات ابوالحسن ابتهاج

علیرضا عروضی

ابوالحسن ابتهاج (۸ آذر ۱۲۷۸ رشت – ۶ اسفند ۱۳۷۷ لندن) پایه‌گذار اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران که در فاصله سالهای ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ مدیر عامل سازمان برنامه بود. او همچنین از دی ماه ۱۳۲۰ به مدت هفت سال مدیرعامل بانک ملی ایران بود.

ابتهاج همچنین عموی هوشنگ ابتهاج شاعر معروف ایرانی است.

خاطرات یک پزشک عوضی

دکتر غلامرضا شریعت رضوی

دکتر غلامرضا شریعت‌رضوی متولد ۱۳۰۷ در مشهد، پزشک عمومی از دانشگاه تهران، مدیر کل سازمان بیمه‌های اجتماعی و کارشناس بهداشت و درمان وزارت بهداری در رژیم گذشته و دوران بعد از انقلاب، برادر بزرگ مهدی شریعت‌رضوی، یکی از سه شهید ۱۶ آذر در سال ۱۳۳۲ دانشگاه تهران و خانم پوران شریعت‌رضوی همسر زنده‌یاد دکتر شریعتی است.
کتاب خاطرات وی شرحی گویا و نقدی آسیب‌شناسانه از وضعیت حاکم بر روابط مؤسسات درمانی – بهداشتی جامعه‌ی ایران در قبل و بعد از انقلاب است که با نگاهی از درون به واکاوی مشکلات و نارسایی‌های جامعه‌ی پزشکی ایران پرداخته است.