نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مردی که سایه اش را فروخت

350,000 تومان
اثر آدلبرت فن شامیسو مترجم: عبداله توکل

آدلبرت فون شامیسو ( 1838-1781) نویسنده و گیاه شناس آلمانی از نمایندگان برجسته رمانتیسم آلمان، و مردی که سایه اش را فروخت معروفترین اثر اوست. شامیسو این داستان را بر پایه ی مضمونی پرداخت که پیش از او نویسندگانی بسیار را به خود جلب کرده بود؛ و با در آمیختن آن با افسانه ی قرون وسطایی « همیان فورتو ناتوس »، همیانی که هر چه زر از آن بر میداشتند تمام نمیشد، قصه ای آفرید که به زبان رمز گوشه هایی از شخصیت و زندگی و روحیات خود او و نیز تفکرات و عقایدش را بیان میکند؛ قصه ای تفسیرها و تعبیر های فراوان از آن شده و به بسیاری از زبانهای دیگر برگردانده شده است.