نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیاحت درویشی دروغین در خاندان آسیای میانه

تومان

تألیف آرمینیوس وامبری

ترجمه فتحعلی خواجه نوریان

کتاب «مسافرت یک درویش دروغین» مجموعه خاطرات و مطالعات «آرمینیوس وامبری» خاورشناس و سیاح مشهور مجار است‌.او پس از آشنائی با زبانهای گوناگون مصمم میشود از راه مطالعه علمی زبانهای رایج زمان خود رابطه میان آنها را تعیین کند.بدین منظور نخست راهی اسلامبول میشود و پس از چند سال اقامت در آن شهر از راه ایران به آسیای میانه می رود و مدتها با لباس ژنده و شکم گرسنه و تحمل سختی ها و فداکاریهای بسیار،به سیر و سفر در سرزمین های مختلف می پردازد.وامبری در کتاب خود نخست از وقایع مهم مسافرت خود سخن می گوید و سپس به بحث درباره جغرافیا و آمار و روابط اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف آسیای میانه و نیز عادات و رسوم اقوام مختلف آن سامان می پردازد و در این زمینه ها اطلاعات سودمند و جالبی بدست می دهد که در سفرنامه های سیاحان دیگر کمتر می توان یافت. 🔹