نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سوی دیگر

36,000 تومان
   آلفرد کوبین

   علی اصغر حداد

«آلفرد کوبین» تصویرگر اتریشی و نماینده ی سمبولیسم و اکسپرسیونیسم، در کتاب حاضر که تنها رمانش نیز می باشد،  دنیایی فانتزی ذهنی را از دنیای عینی استخراج می کند و به آن شکل می دهد.
کوبین که در اصل طراح بوده و از جمله طراحان مشهور اتریشی است در کتاب «سوی دیگر» روای رمان خیالی اش را نیز فردی طراح خلق کرده که رویدادهای هولناکی از دوران اقامت سه ساله اش در سرزمین رویا ، با دقتی موشکافانه  روایت می کند، جایی که در ان خورشید و ماه و ستاره هرگز دیده نمی شود، آسمانی تیره و خاکستری بر ان سنگینی می کند و ساکنانش در عین سود جستن از نیروی تخیل قوی، ذهنی آشفته و مشوش دارند.
و سرزمین رویا در مبارزه ی دو نیروی اصلی هستی، شوق مرگ و شور زندگی ، سرانجام به نابودی کشیده می شود.
علی‌اصغر حداد که کار ترجمه ی کتاب حاضر را بر عهده داشته، مترجم با سابقه ایرانی است که بیشتر به خاطر ترجمه داستان‌های آلمانی و آلمانی زبان شناخته شده‌است و تاکنون آثاری چون؛ «محاکمه»،« یعقوب کذاب» ، «داستان های کوتاه کافکا» و ... ترجمه کرده است.
در قسمتی از کتاب حاضر می خوانیم:
«چه خیرخواه است مرگ و همه در گریز از او چه دست و پایی می زنند! به دنبال نشانه های او کنجکاوانه در هر چهره ای دقیق می شدم ، بوسه هایش را در هر چین و چروک ایام پیری کشف می کردم. هر بار با چهره ای نو بر من عیان می شد. چه خوشایند بود رنگ هایش!  نگاهش چنان فریبنده  درخشان بود که قوی ترین ها هم  به ناچار تسلیمش می شدند. سپس نقاب از چهره می کشید.....»