نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تحلیل دموکراسی در آمریکا

30,000 تومان
   آلکسی دو توکویل
   رحمت الله مقدم مراغه ای

کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا، اثری نوشته ی آلکسی دو توکویل است که اولین بار در سال 1835 به انتشار رسید. آلکسی دو توکویل در بیش از 175 سال پیش، به ایالات متحده آمد تا معنا و چگونگی کارایی دموکراسی را مورد ارزیابی قرار دهد. او در این کتاب، مزایا و خطرات حکومت اکثریت را به بحث می گذارد؛ مفهومی که در نظر دو توکویل، می توانست درست به اندازه ی حکومتی سلطنتی و اشرافی، مستبدانه باشد. این پژوهشگر سیاسی توانمند، به تأثیر احزاب مختلف و رسانه ها بر دولت، و پیامدهای وجود برابری بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقصادی مردم آمریکا می پردازد. تفاسیر و نظرات دو توکویل در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا آنچنان نبوغ آمیز و نافذ هستند که این اثر امروزه نیز برای علاقه مندان به مباحث مربوط به دموکراسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.