نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

واژگان روسو

5,000 تومان

آندره شاراك

یاسمن منو

در روسو، تکرار اصطلاحات فلاسفه (از عشق به خود تا حساسیت) و یا حقوق‌دانان (از شهروند تا مالکیت) و همچنین تعریف تجارب جدید (مانند خیال‌پردازی) تابع تدارک نوعی انسان‌شناسی است که باید ذات انسانی و شرایط کنونی‌اش را روشن کند. پس معنای دقیق مفاهیم در سیاست، اخلاق و حتی متافیزیک در ارتباط تنگاتنگ با کاربرد آن‌ها در روابطی است که کودک، انسان بالغ و ملت‌ها در آن جا می‌گیرند. در نتیجه، این واژگان هدف دوگانه‌ای را مدنظر دارد: دنبال‌کردن دغدغهٔ روسو در موشکافی مفاهیم و نیز نشا‌ن‌دادن دلایل پارادوکس‌های ناشی از روابطی که انسان در آن‌ها وارد شده است.