نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کنار دریا

تومان

   ورونیک اولمی

   آوا قائمی

کنار دریا روایت مادری تنهاست که دو پسر خود، کوین و استانلی را در زمان مدرسه برای سفر به کنار دریا میبرد.  سفر با آخرین اتوبوس شب در هوای بارانی آغاز میشود. هتل کهنه، اتاقهای بیش از حد کوچک، بیپولی و هوای بارانی همگی خبر از آن میدهند که اتفاق خوبی در انتظار این زن و بچههایش نیست...

روزنامۀ ایندیپندنت دربارۀ این رمان مینویسد: «این رمان کوتاه به تراژدیهای کلاسیک شباهت دارد. داستان در بازۀ زمانی کوتاهی رخ میدهد و به خواننده این حس را منتقل میکند که وقوع حوادث توصیفشده در داستان، اجتنابناپذیر است. داستان، نفسگیر و دردناک است؛ با وجود این وقتی به صفحۀ آخر میرسیم اندوهگین نیستیم؛ بلکه از توانایی نویسنده در به همدردی واداشتن خواننده، به وجد آمدهایم.»

ورونیک اولمی، رمان کنار دریا را از خبر کوتاهی الهام گرفت که در روزنامه خوانده بود. این رمان در سال 2002 برندۀ جایزۀ آلن فورنیه شد. به علاوه، همان سال از پرفروشترین کتابها در فرانسه و آلمان بود و به پانزده زبان ترجمه شد. در سال ۲۰۰۷ نیز برداشتی از آن در قالب مونولوگ، در لندن روی صحنه رفت. نشر چترنگ از همین نویسنده، رمان دوست داشتم تو باشی را نیز با ترجمۀ اصغر نوری در نوبت چاپ دارد.