نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پیرمرد مهربان و دختر زیبا

10,000 تومان

ایتالو ازوِو

آویده نهاوندی

درون‌مایۀ اصلی داستان "پیرمرد مهربان و دختر زیبا" عشق است.

پيرمردي مرفه با زنی خارج از جایگاه طبقاتی خود رابطه برقرار می‌کند. دختر داستان، نقش یک شیء قابل تملک را دارد، یک شیء خریدنی که با پول معامله می‌شود. پیرمرد علاوه بر سلامت جسمانی، تنها به فضیلت خود می‌اندیشد، یعنی به چهرۀ پاک و مقدسی که می‌خواهد از خود ارائه دهد و برای اثبات آن قرار است با دلسوزی و شفقت در حق دختری جوان، او را از فقر و بدبختی برهاند. دغدغۀ او ممنوعیت یا مذموم بودن رابطه‌اش با دختر جوانی‌ست که می‌تواند جای فرزندش باشد.