نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

نامه سان میکله

تومان

اثر دکتر آکسل مونته

ترجمه: م. ا. به آذین

تا جان خود را ایثار نکنی

چیزی بکسی نبخشیده ای

اکسل مونته در نوشته هایش، غالباً شرح تجارب و مکاشفات و تخیلات و اندیشه های خود را با خواننده در میان نهاده است. نوشته هایش مستقیماً از زندگی واقعی سرچشمه گرفته، اما دراماتیزه شده و با زیبایی خیره کننده ای به تخیلات آذین شده و منزلتی هنری و زیباشناسانه یافته است.شرح احوال و حالات و زیسته های مردم عادی ـ اعم از فقیر یا غنی ـ را با همه پیچیدگی ها نوشته است. او، البته یک خصوصیت مهم دیگر نیز دارد و آن دفاع پرشور و خستگی ناپذیر از حقوق حیوانات بود. در خانه اش در کاپری، در باغ وی همه جور جانوری دیده می شد، میمون، سگ، گربه، جغد و ... خصوصاً پرندگان که معشوق واقعی او بودند. دائماً به دنبال جای امنی برای پرنده ها در نزدیکی خانه اش می گشت و مکانی را به این کار اختصاص داد. پرندگان زخمی و درمانده را تیمار می کرد و پس از مرگش نیز، بنیاد مسئول سان میکله، آن مرکز پرندگان را که او ساخته بود محافظت کرد و توسعه بخشید و گویا هم اینک بیش از ۵۵۰۰۰ گونه پرنده در آن نگه داری و درباره حیات آنها مطالعه می شود.