نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

عقل و اعتقاد دینی

220,000 تومان
   مایکل پترسون و ویلیام هاسکر و بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر

   احمد نراقی و ابراهیم سلطانی

این اثر یکی از بهترین منابع در زمینه فلسفه دین می باشد. در این کتاب مسائل کلاسیک و جدید کلامی به زبانی شیوا پرداخته شده است و خوشبختانه ترجمه کتاب نیز دارای پیچیدگی نیست و به راحتی قابل استفاده است. برخی از مسائلی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است عبارت است از تجریه دینی، عقل و ایمان، براهین اثبات وجود خدا، زبان دین، معجزات، الهیات پویشی، کثرت‌گرایی دینی، معرفت‌شناسی اصلاح‌شده و …

فهرست مطالب
تامل در باب خداوند : در جستجوی حقیقت غایی تجربه دینی : مواجهه با امر الوهی چه معنای دارد؟ ایمان عقل : رابطه عقل و ایمان چگونه است؟ صفات خداوند: خداوند شبیه چیست؟ براهین خداشناسی: ادله ای در تایید وجود خداوند مساله شر : مساله ای علیه وجود خداوند شناخت خداوند بدون توسل به برهان : آیا اعتقاد به خداوند نیاز به مبنا و پایه دارد؟ زبان دین : چگونه می توانیم به نحو معناداری درباره خداوند سخن بگوییم؟ معجزات : آیا خداوند در امور زمینی دخالت می کند؟ حیات پس از مرگ : آیا دلیلی برای امیدواری وجود دارد؟ علم و دین : آیا علم و دین با یکدیگر سازگارند یا ناسازگار؟ کثرت گرایی دینی : چگونه می توان تنوع ادیان را تبیین کرد؟ و...