نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تلبیس ابلیس

600,000 تومان
نویسنده: ابوالفرج ابن جوزی مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو

می توانیم به تلبیس ابلیس ابن الجوزی همچون یک سند مهم تاریخ فکری و اجتماعی دنیای اسلام در قرن ششم بنگریم، پیداست که این نگرش باید توام با نقادی باشد. تلبیس ابلیس شاهکاری است در روانشناسی اعتقاد و کردار و مجموعه تصاویر زنده ای است از بازیهای نفس و هوی، که هر کس با تامل در آن می تواند بسنجد تا چه اندازه دستخوش فریبهای شیطانی است. ان شاالله که تالیف اصل کتاب و نیز ترجمه آن از جمله مصداقهای تلبیس ابلیس نباشد. (از مقدمه ی مترجم) باب های کتاب: باب اول: امر به همراهی سنت و جماعت باب دوم: در نکوهش بدعت و بدعت سازان باب سوم: در بر حذر داشتن از فتنه ها و حیله های ابلیس باب چهارم: در معنای فریفتاری و فریفتگی باب پنجم: در بیان تلبیس ابلیس در عقاید و کیشها باب ششم: در بیان تلبیس ابلیس از راه علم بر عالمان باب هفتم: در تلبیس ابلیس بر حاکمان و شاهان باب هشتم: در تلبیس ابلیس بر عبادت پیشگان باب نهم: در تلبیس ابلیس بر زاهدان باب دهم: در تلبیس ابلیس بر صوفیان باب یازدهم: در تلبیس ابلیس بر اهل دین از راه کرامات نمایی باب دوازدهم: در تلبیس ابلیس بر عامیان باب سیزدهم: در تلبیس ابلیس بر همگان از راه آرزوهای دور و دراز دکتر ابراهیمی دینانی در مورد این کتاب می نویسد: ابن جوزی - واعظ، مفسر و فقیه حنبلی - با تاکید بر لزوم عقل و استدلال برای وصول به اعتقاد دینی، کتاب تلبیس ابلیس را آغاز می‌کند، اما پس از نکوهش و سرزنش فیلسوفان و ناتوان از توفیق در مناظره با آنان، خواننده ی کتاب خویش را میان تقلید - که عقل در آن راه ندارد - و استقلال عقلی - که ترک جمود بر ظواهر است - سردرگم رهامی‌سازد. (مجله ی مقالات و بررسیها تابستان ۱۳۷۶ - شماره ۶۱ ) این کتاب از منابع قدیمی و مهمی است که به طور مفصّل به ردّ صوفیه پرداخته است.( در حدود ۲۰۰ صفحه) متن تایپ شده است.