نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شاهنامه ثعالبی (در شرح احوال سلاطین ایران)

تومان

ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسمعیل

ترجمه: محمود هدایت

این کتاب، ترجمه‌ی فارسی از متن عربی شاهنامه‌ی ثعالبی است که با دوره‌ی سلطنت پادشاهان اساطیری (کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید) آغاز می‌شود وسپس سلطنت ضحاک و نابودی او به دست فریدون، و آغاز سلسله‌ی کیانی و دوره‌ی حماسی بازگو شده و سرانجام دوره‌ی تاریخی تا پایان سلطنت یزدگرد روایت می‌شود.

ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری(350-430 هجری قمری) شاعر تازی‌گوی، نویسنده و تاریخ‌نگار ایرانی‌است. کتاب او که به زبان عربی‌است و غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم یا تاریخ ثعالبی نام دارد از منبع‌های ارزشمند درباره‌ی تاریخ ایران باستان می‌باشد. کتاب تاریخ او در چهار جلد بوده که تنها دو جلد نخستین آن امروزه به جای مانده‌است. وی همزمان با فرمانروایی قابوس وشمگیر می‌زیسته‌است.