نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

انسان از آغاز تا ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد

تومان
ایان تترسال ترجمه: حامد وحدتی نسب و سرور خراشادی

روایتی جذاب، فشرده و آکادمیک از پیشاتاریخ و تکامل بشر که توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.