نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری

55,000 تومان
برینگتن مور یوسف نراقی نویسنده ( Barrington Moore) در این کتاب آنچنانکه خود در پیشگفتار کتاب اشاره کرده است به تبیین و تحلیل آن دسته از شرایط اجتماعی و تاریخی می پردازد که طبقات دهقان و ارباب( زمیندار)  را به طبقاتی موثر در روند نوین سازی در سه کشور انگلستان، فرانسه، آمریکا، چین، ژاپن، و هند بدل نمود. تحلیل مور تحلیلی جامعه شناختی و تطبیقی است اما به گفته مترجم تبیینهای نویسنده را نمیتوان به راحتی به کشورهای دیگر تعمیم داد. نویسنده در این کتاب سعی نموده است تا ضمن تحلیل مناسبات میان دربار ( سلطنت)، اشراف، طبقه بورژوازی و طبقه دهقان به ترسیم سه مسیر عمده جهت حرکت به سمت نوگرایی یا نوین سازی مباردت ورزد.