نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

حافظ

55,000 تومان
بهاءالدین خرمشاهی چاپ 1378 348ص جلد نرم برگردان نونو آکبند چاپ کمیاب

دیوان حافظ

تومان
به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی چاپ اول 1373 669ص جلد سخت زرکوب به همراه کاور بر اساس نسخه خلخالی 827ق و مقابله با نسخه بادلیان و پنجاب بسیار کمیاب تمیز بدون مهر و امضا

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

275,000 تومان

نام نویسنده : بهاء الدین خرمشاهی

داستان های هزارگانی که در فرهنک ایرانی و اسلامی ما سابقه ای هزار ساله و حتی بیشتر دارد.از لباب الالباب عوفی که بیش از دو هزار حکابت دارد و تذکره الاولیای عطار تا هزار حکایت صوفی(از مولفی ناشناخته در قرن هفتم)تا کارهای معاصر که معرفی تمامی آنها در مقدمه کتاب آمده است.زندگی مادی و ماشینی و بحران زده امروز که دنیای مجازی از دنیای حقیقی سبقت گرفته و سیطره پیدا کرده است،پادزهری بهتر از عرفان و سلوک معنوی ندارد.مرا د ما عرفان عاشقانه ادبی و اخلاقی است.نه تصوف عملی و خانقاهی که پایه اش بر عزلت گرفتن از اجتماع است و گلیم خود را از موج به در بردن فراوانی کتابهای عرفانی و کمبود وقت و دشواری برخی متون از عواملی است که خوانندگان حرفه ای را هم از مراجعه به متون باز می دارد.

با درک این نکات ما از معتبر ترین و خوشخوان ترین آثار از قرن سوم و چهارم(بایزید و حلاج) تا قرن نهم قمری (که روزگار جامی است)و از آثاری که یا فارسی است یا به فارسی ترجم شده به گزینی کرده ایم.به قول نظامی:

یک دسته گل دماغ پرور

از خرمن صد گیاه بهتر