در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اشتقاق و املاء در فارسی

1,500,000 تومان
بمناسبت سال کوروش کبیر پژوهش و نگارش: بانو دکتر بهین دارائی

این کتاب حاوی مباحثی در املای فارسی است که بر اساس موازین اشتقاق فارسی تدوین یافته و هدف نگارنده از تألیف کتاب آن بوده که با روش تحقیق و از راه بحث و استدلال، شیوه درست رسم‌الخط فارسی کنونی را استخراج کند و نادرست بودن برخی از شیوه‌ها را که متداول گشته، مدلل گرداند. بدین دلیل در بیان قواعد، هر جا که نیاز به تصریح بیشتر بوده، به نکات دستوری اشاره کرده و به مقایسه املای فارسی دری با املای دوره‌های باستانی و مطابقه آن با زبان‌های هم‌نژاد فارسی مبادرت کرده است.