در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دو خطا در عنوان این کتاب وجود دارد

125,000 تومان

نام نویسنده : رابرت ام.مارتین

نام مترجم : راضیه سلیم زاده

دیدگاه مرسوم درباره محصول فلسفی این است که چیزی خشک و بی روح،قلنبه سلنبه،کسل کننده،تخصصی،و به شدت جدی و بیشتر از همه فهم ناپذیر است.یک نوع فلسفه این طوری است.

اما در واقع میتوانیم با فلسفه خوش بگذرانیم،اگر بهترین حالت را در نظر بگیریم،جواب دادن به سوال هایی که همیشه شما را به فکر فرو برده اند و طرح سوال هایی که هرگز به آن ها فکر نکرده اید جذاب است،میتواند قوه تخیل و شوخ طبعی تان را قلقلک بدهد و ذهنتان را باز کند.همچنین میتواند خودمانی و مفرح باشد.

هرف کتاب حاضر این است که همه این ها را به شما ثابت کند.