در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اسرار سقوط احمدشاه

450,000 تومان
نویسنده: رحیم زاده صفوی
به کوشش: بهمن دهگان
این کتاب به رازها و دلایل سقوط و زوال آخرین پادشاه قاجار احمد شاه می پردازد: 1. فشار مجموعه‏ اى از عوامل درونى و بیرونى، حکومت قاجار را در حفظ قدرت مستأصل ساخت. 2. همزمانى رخدادهاى داخلى و خارجى در دست‏یابى رضاخان به قدرت مؤثر واقع شد. 3. انگلیسی ها از مؤثرترین عوامل خارجى در سقوط قاجاریه و ظهور پهلوى بودند. 4. مؤلفه ‏هاى شخصیتى رضاخان در رسیدن او به قدرت تأثیر به سزایى داشت.