در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

جنگ‌جوی عشق

239,000 تومان

گلنن دويل ملتن

ترجمه: سمانه پرهيزكاری

رمان پرفروش و تحسين شده ي 2016

 رماني روانشناسانه از ازدواج و خانواده

رنج ما را دو تيكه مي‌كند. وقتي كسي كه رنج مي‌كشد، مي‌گويد:« خوبم... خوبم...» به اين دليل نيست كه حالش خوب است. براي اين است كه خود درونش به خود بيرونش فرمان داده كه واژه «خوبم» را به زبان بياورد. او حتا گاهي اوقات اشتباهي مي‌گويد:«خوبيم». ديگران فكر مي‌كنند كه خودش و اطرافيانش را مي‌گويد، ولي اين طور نيست. او دو تكه خودش را مي‌گويد: خود آسيب ديده و خود نماينده‌اش. نماينده‌اي كه براي مصرف عمومي مناسب! رنج، يك زن را دو تكه مي‌كند تا كسي را داشته باشد كه برايش دردودل كند، كسي كه در دل تاريكي كنار او بنشيند، حتا وقتي ديگران - همگي - تنهايش بگذارند.

ناپدید شدن ادل بودو

تومان
گريم مك‌ري برنت ترجمه: سمانه پرهيزكاری منفرد كم‌كم لقبي پدربزرگش برايش انتخاب كرده بود را با تمام وجود پذيرفت. خودش را قانع كرد كه بيش‌تر اوقات در خانه توي تاريكي مي‌نشيند. تا حد امكان بي‌صدا راه مي‌رفت، از سايه‌هاي خنك خانه قديمي رد مي‌شد و از ترساندن خدمتكارها لذت مي‌برد. با خيال يواشكي وارد اتاق دخترها شدن و فرو كردن دنانش در گردن‌شان ـ وقتي كه خواب بودند ـ حسابي كيف مي‌كرد. آن‌ها هم مثل خودش از يك خيال واهي كه معتادش بودند بيدار مي‌شدند تا به زندگي در سايه‌ها ادامه دهند.