در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

صوراسرافیل: نامه آزادی

تومان
تالیف سهراب یزدانی چاپ 1386 284ص جلد نرم کمیاب و چاپ تمام نونو بدون مهر و امضا

کسروی و تاریخ مشروطه ایران

35,000 تومان

نام نویسنده : سهراب یزدانی

احمد کسروی چه در زندگی و چه در آثارش چهره ای بحث برانگیز بوده است.زیرا او در رشته های گوناگونی چون زبان شناسی،جغرافیای تاریخی،تفکر دینی و مسائل اجتماعی و سیاسی قلم زد.در همه این عرصه ها اندیشمندی سنت شکن و نواور بود اما پایداری شهرت علمی کسروی اعتبار نوشته های تاریخی اوست و پر ارج ترین پژوهش های تاریخی وی بی گمان کتاب تاریخ مشروطه ایران است.

در کتاب حاضر تحلیل کسروی از ابعاد مختلف مشروطیت بررسی و بر پایه ی دانسته های جدید تاریخی اروپا میشود نتیجه ای که به دست می آید چنین است؛بخش های مختلف نوشته های او با یکدیگر همکونی دارند و نشانگر اعتقاد نویسنده به جنبه مردمی مشروطیت است از این دیدگاه کسروی بنیانگذار نگرشی نو در تاریخ نگاری ایران شناخته میشود.

کودتاهای ایران

375,000 تومان

نويسنده : سهراب یزدانی

سهراب یزدانی، در این کتاب به بررسی چهار کودتای تاریخ معاصر ایران پرداخته است: براندازی مجلس اول یا همان به توپ بستن مجلس، برچیدن مجلس دوم، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. او در این کتاب سعی کرده الگویی مشترک در کودتاهای ایران را شناسایی کند.