در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب

75,000 تومان

نویسنده: سوزان مولر آکین

مترجم: ن . نوری زاد

با پژوهش های اخیر درباره "تبیین موضوع زن و ویژگی های زنانه" در زمینه های تاریخ، حقوق، انسان شناسی، جامعه شناسی و نقد ادبی، جنبش زنان گامهای موثری را در جهت رهایی زن از قید و بند دیدگاههای سنتی و کلیشه ای برداشته است. اما تاکنون کسی درباره رفتارشناسی زنان از دید فلسفه سیاسی قدیم که از جانب فیلسوفان ارائه شده، تحقیقی اساسی و اصولی به عمل نیاورده است. از این رو در این نوشتار سعی کرده ایم تا حدودی این کمبود و نارسایی را جبران کنیم. پیش از هر چیز باید دانست که بررسی و پژوهش درباره نظریه های سیاسی کهن، فقط بررسی و نقدی علمی و آکادمیک نیست، بلکه بیان فرضیه ها و نظرات فلسفی-سیاسی می تواند در شکل گیری اندیشه مردم و روش مبارزاتی آنان، تاثیر بسزایی داشته باشد.