در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

نواندیشان ایرانی

160,000 تومان

نام نویسنده : علی محمودی

پژوهش در زندگی، زمانه، اندیشه و کنشگری شماری از چهره های بزرگ ایران معاصر، موضوع اصلی این کتاب است. این شخصیت ها چه گفتند، چه نوشتند، و چه کردند که هم نام آورد شدند، هم آوازه آنان به فراسوی مرزهای ایران رسید و هم بر مردم و میهن خسود تاثیر گذاردند؟ اینان همگی از این جهان رفته اند، اما تاثیرگذاریهای مثبت و یا منفی آنان در ایران و بر سرزمین های دیگر، تداوم یافته است. از این رو، خوانش مجدد دوره زندگی، اندیشه و کنشگری آنان، صرفا به این دلیل صورت نمی گیرد که به گذشته تعلق دارند، بلکه به دلیل استمرار تاثیر گذاری های متفاوت آنان است. بازخوانی اندیشه ها، همراه با نقد و ارزیابی کارنامه آنان، پیوندی وثیق با احوال ما ایرانیان در این روزگار دارد.