در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

چهارده رساله

تومان

نگارش: سیدمحمدباقر سبزواری

چهارده رساله مجموعه‌ای‌است از هشت رساله از فخرالدين رازى و یک رساله از ذوالفضائل اخسیکتی و یک رساله از اثيرالدين ابهرى و یک رساله از شيخ اشراق و سه رساله دیگر که گردآورنده در نسبت آنها به شخص خاصی مردد است. گردآوری، ترجمه، تصحیح، مقدمه و تراجم احوال این مجموعه را محمدباقرسبزواری انجام داده است.