در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

من قاتل زنجیره ای نیستم

تومان
دن ولز سید حسن رضوی از تاریکی درونت بترس ... برای جان، جنازه چیز عجیبی نیست. در واقع جان جنازه ها را دوست دارد. چرا؟ چون آن ها از او انتظار همدردی ندارند و به آن نیازی هم ندارند. آخر، همدردی حسی است که جان نمی تواند از خود بروز بدهد. شاید همین باعث می شود برایش عین روز روشن باشد که جنازه ای که پلیس به تازگی پشت خشک شویی پیدا کرده است، با بقیه ی جنازه ها فرق دارد، و شاید همین باعث می شود بداند این فرق چه اهمیتی دارد. جان وین کلیور خطرناک است و این را خودش هم می داند. او تمام عمرش را صرف این کرده است که استعدادهایش شکوفا نشوند. حالا برای اولین بار باید با خطری به جز خودش روبه رو شود؛ خطری مهارناپذیر، خطری برای همه ی چیزها و کسانی که اگر می توانست، دوست شان می داشت. اولین رمان دن ولز، شما را شب ها بیدار نگه خواهد داشت.