در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن

320,000 تومان
جک ودرفورد ترجمه: سیما سلطانی

ارتش مغول به رهبری چنگیز خان در بیست و پنج سال بیشتر از رومیان در چهارصد سال زمین ها و مردم را تحت انقیاد خود درآورد. تقریباً در هر کشوری که مغول ها فتح کردند، آنها رشد بی سابقه ای در ارتباطات فرهنگی، گسترش تجارت و شکوفایی تمدن به ارمغان آوردند. چنگیز خان که بسیار مترقی تر از همتایان اروپایی یا آسیایی خود بود، شکنجه را لغو کرد، آزادی مذهبی جهانی اعطا کرد و نظام های فئودالی دارای امتیاز اشرافی را در هم شکست. از داستان ظهور او از طریق فرهنگ قبیله ای تا انفجار تمدنی که امپراتوری مغول به راه انداخت، این اثر درخشان تاریخ تجدیدنظرطلب چیزی کمتر از داستان حماسی چگونگی ساخته شدن جهان مدرن نیست.