در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

محمد (پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراتوری ها)

90,000 تومان
هُوان کُل ترجمه: صالح طباطبایی

کتاب محمد: پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراطوری ها از آثار هوان کل Juan Cole استاد رشتۀ تاریخ دانشگاه های امریکا و پژوهشگر تاریخ اسلام در نوع خود کتاب بدیعی است. نویسنده به بازخوانی شرح حال محمد (ص) از جوانی تا آخر عمر می پردازد و گزارش تاریخی خود را با استشهاد به بخش هایی از آیات قرآن تکمیل می کند. او بر این باورست که اسلام دین صلح است و نهتنها به پیروان محمد (ص) که به همۀ خداباوران درستکار وعدۀ رستگاری و نجات می دهد. نویسنده اسلام را همچون متسامح ترین دین ابراهیمی معرفی می کند و دلایل متعددی در این باره اقامه می نماید. بازخوانی این نویسنده غیرمسلمان از آیین محمد (ص) در زمانی که اسلام به عنوان دینی خشن نمایش داده می شود بسیار جالب توجه است.