در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

حکمت متعالیه در اسفار عقلی اربعه (۴جلدی)

تومان
صدرالمتالهین شیرازی ملاصدرا ترجمه: محمد خواجوی

اسفار اربعه یا سفرهای چهارگانه با نام کامل الحکمه المتعالیه فی اسفار اربعه العقلیه از معروف ترین آثار ملاصدرای شیرازی است که شامل آخرین نظرات فلسفی و عرفانی اوست و در چهار فصل تنظیم شده. بنا بر آثار و تعلیمات عارفان پیش از او و بنا بر آنچه خود نویسنده در مقدمه کتاب می‌گوید هر فصل نام یکی از «مراحل عملی» یا در اصطلاح «مسافرت» های معنوی عرفا برای «رسیدن به خدا» است. نام و موضوع فلسفی این چهار فصل چنین است:

1.مسافرت از مردم تا خدا (سفر من الخلق الی الحق) در امور عامه وجود 2.مسافرت با خدا درباره‌ی خدا (سفر بالحق فی الحق) در جواهر و اعراض 3.مسافرت از خدا تا مردم با خدا (سفر من الحق الی الخلق بالحق) در خداشناسی و صفات خدا 4.مسافرت درمیان مردم با خدا (سفر فی الخلق بالحق) در نفس و معاد