نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

عباس میرزا و فتحعلی شاه ؛ نبردهای ده ساله ایران و روس

تومان
نویسنده: امینه پاکروان مترجم: صفیه روحی

در این کتاب،نگارنده ذیل نه فصل به معرفی عباس میرزا شرح حال، همچنین نبردهای دهساله او با روس‌ها پرداخته است :عناوین فصل‌های کتاب عبارت اند از 1 :ـ کودکی عباس میرزا 2ـ نگاهی به دربار در ابتدای سلطنت فتحعلی شاه 3ـ آغاز جنگ‌های دهساله 4ـ دوستی با فرانسه 5ـ جنگ‌های دهساله (دنباله) 6ـ سال‌های آرامش 7ـ آزمون بزرگ 8ـ نبردها و بازی‌های میانی 9ـ زمان آرامش هنوز فرا نرسیده است .صفحات پایانی کتاب به فهرست منابع و اعلام اختصاص دارد.