نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دوباره ستاره ها را دیدیم

40,000 تومان
جیسون گرین ترجمه: عاطفه ابراهیم نژاد

كتاب دوباره ستاره‌ها را ديديم كتابي جذاب و گيرا درباره قدرت عشق در مقابل فقداني غيرقابل تصور است كه به‌سرعت به روايتي تبديل مي‌شود كه به همان اندازه كه دوباره اندوه و از دست دادن است درباره التيام و اميد نيز هست. جيسون حتي در ميانه اين دوران سخت پي مي‌برد كه براي او زندگي‌اي فراتر از اين وجود خواهد داشت كه اگر فقط او بتواند از يك لحظه به لحظه ديگري جلو برود از چيزي كه به‌نظر جان به در نبردني مي‌رسد جان به در خواهد برد.او با صداقتي كامل احساسي عميق و مهري بديع هم ظرافت زندگي را مجسم مي‌كند و هم قطعيت مرگ را و مهم‌تر از آن قدرت شكست‌ناپذير عشق را. اين كتاب شرح حالي فراموش‌نشدني از شجاعت و دگرديسي است كه نگاه شما را به دنيا عوض خواهد كرد.