نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تجدد و تجددستیزی در ایران (مجموعه مقالات)

28,000 تومان
عباس ميلاني

اگر بتوانيم متون مهم گذشته را از نو به سخن بياوريم، يعني تار پودشان را بشكافيم، ساختمانشان را بشناسيم، زبانشان را حلاجي كنيم، مباني و مبادي فلسفي‌شان را بفهيم، اگر بكوشيم چون باستان‌شناسي محتاط و مجرب، ذهنيت و جهان‌بيني مستتر در هر يك از اين متون را بازسازي كنيم، رابطه اين ذهنيت را با ساخت قدرت زمانش دريابيم، شايد از اين راه بتوانيم بالمال، ذهن و زباني نقاد و خودبنياد بيابيم كه هم از قيد سنت فارغ است، هم از تقيد و تعبد از غرب، هم‌ رنگ و هم‌ بافتي بومي دارد، هم پشتوانه‌اي جهاني.