نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اولین زنان

تومان
عذرا دژم

این مجموعه شامل معرفی برخی از زنان برجسته‌ی ایرانی است که به زعم نگارنده: "کتاب حاضر حرکتی است که تنها برای ثبت در تاریخ و به عنوان کتابی مرجع، به معرفی زنان پرداخته که خود آغازگر کاری بوده‌اند و یا برای نخستین بار به کاری دست زده‌اند که پیش از آن حداقل در یکصد سال اخیر در اختیار مردان بوده است. بر همین اساس نام آنان به عنوان پیشگام در تاریخ ثبت شده و در این کتاب نیز آمده است". در پایان کتاب تصاویر برخی از این زنان آورده شده است.