نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مگه تو مملکت شما خر نیس؟

17,000 تومان

عزيز نسين ترجمة ارسلان فصيحي

طوري كه انگار دندانش درد بكند يك دستش را به صورتش گرفته بود و در حالي كه سرش را به چپ و راست تكان مي‌داد، وارد شد. همين طور با دست به صورتش مي‌زد و مدام مي‌گفت: «واي! آبرومون رفت...» مي‌شناختمش، آدم مبادي آدابي بود. خيلي تعجب كردم از اين كه به محض ورود، بي سلام و كلامي، شروع كرد به زدن خودش و گفتنِ «واي! آبرومون رفت...» گفتم: «خوش اومدين. بفرمايين... خواهش مي‌كنم بفرمايين بنشينين...» «آبرومون رفت! پاك آبرومون رفت...!» با خودم گفتم شايد مصيبتي سرش آمده، شايد هم سر خانواده‌اش. مي‌گفت: «ديگه مي‌خواستين چي بشه؟ يه خرِ گَرو به دو هزار و پونصدليره به يارو فروختن.» «مَحمَت نُصرَت» (1915-1995) معروف به عزيز نسين، نويسنده، مترجم و طنز نويس تواناي اهل تركيه است. بدون شك طنزنويسي يكي از مشكل‌ترين رشته‌هاي ادبيات جهاني است كه كمتر نويسنده‌اي مي‌تواند در اين راستا به طور كامل موفق عمل كند اما عزيز نسين با قلم خود سال‌هاي زيادي عليه ظلم و استبداد نوشت و ظالمان را به سخره گرفت. او با آثار جاوداني‌اش مرزها را در هم نورديد و به نويسنده‌اي فرامليتي تبديل شد. عزيز نسين مي‌گفت: براي من هيچ حدو مرزي متصور نيست و با قلم خود در هر جاي دنيا ناله‌اي از انسان‌ها بشنوم آن را به قلم خواهم كشيد و به گوش همه جهانيان خواهم رساند. مجموعه حاضر گزيده‌اي است از بهترين داستان‌هاي طنز عزيز نسين كه مترجم آنها را از كل آثارش انتخاب و ترجمه كرده است.