نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دیوان شادروان حسن صنعی بضمیمه تاریخچه تصوف و بیوگرافی شاه نعمت الله ولی

تومان
بقلم: علی اکبر قویم

عارفانی که از این رشته سری یافته اند

بیخبر گشته ز خود تا خبری یافته اند

سالها کف بسر خویش چو دریا زده اند

تا ز دریای حقیقت گهری یافته اند

صائب تبریزی